• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Üst Düzey Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yöneticinin özellikle davranışsal ve liderlik becerilerinin üst düzeye çıkarılmasına yönelik olarak koçluk hizmetinin alınması giderek yaygınlaşan bir durum. Yöneticinin gereksinim duyduğu koçluk hizmetinin finansmanı kurum tarafından da yapılabildiği gibi, yönetici kişisel olarak da bu hizmetten yararlanabilmektedir. Yönetici Koçluğunun alanları: Üst Düzey Yönetici Koçluğu Terfiye Koçluk (Yöneticinin yeni bir yöneticilik konumuna hazırlanması için) Değişimde Koçluk( Değişim dönemleri içerisinde değişimi yönetmesi için) Liderlik Koçluğu (Liderlik becerilerini üst düzeye taşıyabilmek için) Performans Koçluğu(Kendinin ve personelinin performansını arttırmak için) Koçluğun yöneticiler için yararları: Yöneticilerin doğru kararlar vermelerini ve doğru bir şekilde davranmalarına yardımcı olur. Yöneticinin mevcut stres seviyesini ve üzerindeki gerilimi azaltır. Yöneticilerin a

Muğla Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, koçun uzman rolünü oynadığı müdahalelerle, daha çok idarecinin farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği müdahaleler arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsayabilir. Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişmelere de odaklanabilmeyi mümkün kılar. Yönetici Koçluğunun Hedefleri ; • Kurum kültürünün kuvvetli ve gelişime açık yanlarını belirleyebilecek, • Üst düzey yöneticilerin mevcut konumlarında daha başarılı olmalarını sağlayabilecek, • Geleceğe ve kariyer hedeflerine daha fazla odaklanabilmelerini sağlayabilecek, • Birer yönetici olarak çalışanlarına sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin liderlik yapabilmek için becerilerini geliştireb

Koçluğa Neden İhtiyaç Duyarız?

Koçluk

Son zamanların en çok tercih edilen, popüler hizmeti Koçluk, basında değişik başlıklarda ele alınıyor. En sade biçimiyle koçluk tanımına göz atacak olursak: "Koçluk, koçun müşterisine profesyonel ve kişisel hayatında istediği sonuçları elde etmesine yardım ettiği bir ortaklıktır." ( Kaynak: Joseph O'Connor, . Lages, NLP İle Koçluk, 2004-Hayat Yayınları) Bu anlayışın özünde bireyin olabileceğinin en iyisi olma arzusu ve motivasyonu yatar. Koçluğun değişik bir takım uygulamaları var. İlk akla gelen spor koçluğu, Amerika'da birçok okul içerisinde Öğretmen Koçu var, Aile koçu var. Ülkemizde ise ismini en çok duyduklarımız Yaşam, Kariyer ve Yönetici Koçluğu şeklinde sıralanabilir. Koçluk karşılıklı bir güven ilişkisidir, Koçunuz sizin profesyonel yol arkadaşınızdır. Elinizden tutup sizi kuyudan çıkarmaktan ziyade kuyuya düşmemenizi sağlar. Ve en önemlisi sizi rotaya bağlı tutar, yolunuzu hiçbir şekilde şaşırmazsınız. Koçluk çalışmasının en baş

Yöneticiler İçin Koçluk

Koçluk

Tanım : Yöneticiler için Koçluk Becerileri programı, yöneticilere, yeni başlamış olanlardan en kıdemlisine kadar tüm personelinin etkinliğini arttıracak becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Yöneticiler için Koçluk Becerileri, katılımcılara performansın takip edilmesini ve gelişimini öznel, kişisel düşüncelere değil, nesnel, gözlemlenebilir gerçeklere dayalı olarak yapmalarının çeşitli yollarını gösterir. Eğitim bireysel farklılıklara önem verir ve doğru geri bildirimin adımlarını içerir. Sonuçlar Yöneticiler için Koçluk Becerileri eğitiminin sonunda katılımcılar: Personellerinden biriyle yapacakları bir rehberlik seansı için bir plan oluşturmayı Planın uygulanmasının canlandırılmasını İş yaşamında hemen uygulanacak şekle getirmeyi Seminerden takip eden bir ay içinde gerçek yaşam olayında elde edil

Yönetici Koçu Kimdir?

Yönetici Koçluğu

Yöneticiler olarak personellerine sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin bir şekilde liderlik yapabilmek adına becerilerini geliştirmek ve modern yönetim ve koçluk becerilerini alet çantaları içerisine katabilmektir. Bilgi vermeye ek olarak aynı zamanda bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya yönelik temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya konmasını hedefler. Bizim tarafımızdan geliştirilen bu eğitimin özelliği, katılımcıların zihinlerinde bulunan soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim süreci içerisinde tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yönteminin uygulanmasıdır. Bu sayede eğitimimiz; açık bir iletişim sürecine, ayrıntılı bir öğrenme etkinliğine ve kalıcı bir davranış değişikliğine neden olmaktadır. Yönetici Koçluğu Eğitimi ile Hedeflenenler: • Rekabet ortamı içerisinde sür

İzmir Koçluk Merkezi

Koçluk

Koçluk hizmetlerimizden kimler yararlanabilir ? Doğru hedefler belirleyerek ,etkin ve verimli bir şekilde çalışarak başarıyı yakalamayı hedefleyen bütün çocuklarımız ve gençlerimiz için Öğrenci Koçluğu, Kariyer hayatını düzenlemek ve değiştirmeyi hedefleyen, iş hayatı içerisinde daha başarılı olmayı arzulayan ya da iş hayatına tam da arzu ettiği gibi bir başlangıç yapmayı isteyen tüm bireylere yönelik Kariyer Koçluğu, İş yaşamı içerisinde 360 derece farklı bakış açılarıyla bakabilmek, kriz zamanları dahil olmak üzere tüm süreçleri başarı odaklı bir şekilde yönetip, hem kendi vizyonunu hem de takımın vizyonunu genişletebilmeyi arzulayan tüm yönetici ve yönetici adaylarına yönelik geliştirilmiş Yönetici Koçluğu, Yaşam çemberini daha iyi bir şekilde yönetebilmek, 24 saatlik zaman dilimini daha etkin, daha keyifli bir şekilde geçirmeyi arzulayan tüm bireylere yönelik Yaşam Koçluğu, Şirketler bünyesi içerisinde bulunan, zirvey

Takım Koçluğu

Takım Koçluğu

Takımlar birer sistemdir. Bir takım söylenmiş ve söylenmemiş kuralları ile vizyonu ve misyonu ile yaşayan dinamik bir sistemdir. Bir takımın ruhu bireyleri sarar ve etkiler. Takımın birlikte nasıl etkin çalışacağında bu ruh etkili olur. Etkili takım koçluğu bütüne yani takım arasındaki karşılıklı ilişkilere odaklanır. Takım koçluğu , bireylere daha iyi ekip üyeleri olmaları konusunda yapılan koçluktan çok daha fazlasını içermektedir. Kurum içindeki takımların birlikte gelişmelerini daha uyumlu çalışmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir çalışma olarak düşünülebilir takım koçluğu süreci. Bu program boyunca takım üyeleri yenilikçi ve inovasyona dayalı çözümler üretme becerisini kazanmaktadırlar. Önce takım olmak önemlidir. Yöneticiler öncelikle takım olmanın önemini kavramalı. Bir takımın, bireylerin yapamayacaklarını ne kadar kolayca yapabileceği, iyi bir takımın giderleri düşürüp, proje sürelerini nasıl kısaltabileceği öngörülmeli. Koçluk çalı

 1 2 3 4 5 6