• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yöneticiler Koçluk Becerileri Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Lider, iş yaşamında önder, öğretici ve yol gösterici olan kişidir.İş yerinin olmazsa olmazıdır.Lidersiz bir kurum düşünülemez.Bu liderler işlerinin gereği olan bütün bilgi ,tecrübe ve donanımlara sahiptirler.Lider kişilere yönelik koçluk çalışmaları çok özel ve çok hassas çalışmalardır.Çağdaş ve gelişmiş ülkelerde koçluk, ileri derecede bir yönetim becerisi ve stratejisi olarak önemini hissettirmekte ve kabul edilmektedir. “Eğitici” (koç) kavramı ile yeni kuşak yöneticinin rolü arasında paralellik vardır. Bu nedenle liderlerin-yöneticilerin becerileri ve yetkinliği çalışan personelin performansı ile ölçülmektedir.Liderlerin ekiplerini nasıl yönlendirip, yönettiği kalibrasyon teknikleriyle tespit edilebilir.Liderin artı değerleri, ekibine de pozitif olarak yansır. Yöneticiler Koçluk Becerileri Eğitiminin Hedefi : Katılımcılara, kendiliğinden kazanılması çok güç olan ancak öğrenilerek Geliştirilebilen “Koçluk” Becerileri Kazandırmaktır. Yöne

Yönetici Koçu

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemlerin önüne başarıyla geçebilmesi ve çözebilmesi için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzere yapılan koçluk çalışmalarını kapsar. İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfilerin sonucu aslında işi bilen ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler sağlanıyor. Bunun sonucunda bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşıyoruz ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için durumu toparlamak için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun performansını artırıyor. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor

Koçluk Nedir? Koç Kimdir?

Koçluk

Danışanların ,koçları ile birlikte kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimum seviyesine çıkarmak amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte ortaklık yapmalarına koçluk denir. Koçluk, gerek kişilerin gerekse kurumların daha güçlü hedefler belirlemesini, proaktif kararlarla olumlu farklar yaratan girişimlerde bulunmasını, kişisel zenginliklerini ve olası potansiyellerini daha etkin kullanmasını amaçlayan süresi, çalışma prensipleri, sistemi olan bir yol arkadaşlığı sürecidir. Koç, bu yol arkadaşlığı sürecinde hakim olan, sezgileri ile çözüme odaklanabilen, kişinin başarısına engel olan kritik gedikleri görebilen, gördüğü bu kritik gedikleri aşması konusunda gerekli eylemleri planlayabilen ve değişimleri takip edip süreci izleyen kişiyi tanımlar. Koç, kişi ve kurumlara gelecekte bulunmak istedikleri yer ile şu an itibariyle bulundukları

Yönetici Ve Organizasyon Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemleri önüne başarıyla geçmek ve çözebilmek için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzerine yapılan çalışmaları kapsar. Bu beceriler yönetimsel açıdan stratejik planlama, uygulama, proje yönetimi, amaç belirleme, delegasyon, motivasyon, çatışma çözümleme ve benzeri danışanın gerek duyabileceği becerileri içerirken, psikolojik açıdan ,içsel farkındalık, geribildirim alma ve verme, bilişsel yeniden yapılandırma, pekiştirme, direnç yönetimi, yeniden çerçeveleme gibi becerileri içerir. Koçluk, danışmanlık hizmeti ile birleştirildiğinde şirketin stratejik ve operasyonel planlama, satış ve pazarlama, tedarik, üretim, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans, kalite yönetimi fonksiyonlarında da yeniden yapılandırma ile başarı gerçekleştirilebilir. Vizyon sahibi kurumlar üst düzey yöneticilerinin gelişimi için zaman ve para

Yönetici Koçluğu Eğitimi Antalya

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu adından da anlaşıldığı üzere iş çevrelerindeki yöneticileri hedeflemektedir Bu şirket grupları olarak çalışmaktan ziyade kişisel yönetici koçluğu olarak yürümektedir. Iş dünyasının zorlu ve değişen ortamında yönetici koçluğu potansiyelinizin tümüne ulaşmak için size yardımcı olmaktadır. Liderlik ve karar verme konularında etkinliğinizi arttırırken koçluk aynı zamanda kişsel tatmin ve bireysel denge konusunda da yardımcı olacaktır. Koçluğun bu yönü gittikçe popülerlik kazanmaktadır ve hem şirketler hem de bireyler tarafından verilmektedir. Koç ulaşmak istediğiniz başarı için sizinle beraber çalışan partnerinizidir. Tabi ki paylaştığınız her türlü bilgi kesinlikle gizli kalacaktır. Yönetici koçluk elbette ki, ilk başarılı yönetici ilk başarılı iş takımını kurduğu günden beri vardır. Yeni fikirler ve olasılıklarla zorlamak, çeşitli yetenek, beceri ve kişilikleri koçluk yaparak bir araya getirmek yenibir fikir

Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Günümüzde şirketlerde ve işletmeler yönetici ve yönetim geliştirme programlarında, başarı planlamalarında ve kariyer danışmanlığı gibi konularda dış katılımcılardan, yöneticiye yol gösterecek danışmanlardan veya danışmanlık şirketlerinden yararlanmaya başlamışlardır. Koçların yöneticilere uygulanan koçluk yönetici koçlugu (executive coaching) olarak adlandırılmaktadır. Yönetici koçlugu yüksek performansı amaçlar, yöneticilerin liderlik becerilerini güçlendirir. Yönetici koçlugunda hedef yeni teknikler ögretmekten çok yöneticiye elinden gelenin en iyisini yapmasında yardımcı olmaktır. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinir, gelişim sağlar ve kendini daha iyi tanır. Yöneticilerin koçluk uygulamaları profesyonel eğitimlerini de içermektedir. Bu egitimler ve saha tecrübeleri son

Koçluk Eğitimleri

Kişisel Gelişim

Aşağıda sıralanan koçluk eğitimleri 2011 yılı boyunca en çok yapılan koçluk eğitimlerdir. YÖNETİM VE YÖNETİCİ ODAKLI KOÇLUK EĞİTİMLERİ • Yönetici Koçluğu • Girişimci Koçluğu • Kurumsal Koçluk • Satış Koçluğu • Takım Koçluğu KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM ODAKLI KOÇLUK TEKNİKLERİ • Yaşam Koçluğu • Öğrenci Koçluğu • Performans Koçluğu • Spor Koçluğu • Kariyer Koçluğu • Aile Koçluğu • İlişki Koçluğu KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMLARI Eğer yaptığınız işt

 1 2 3 4 5 6