• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim

Her kişinin kendi içindeki keşfedilmemiş bir yetenekler ve beceriler hazinesi vardır. Kişiler kendi içlerindeki potansiyelden bütünüyle yararlanabilen kişilerin sayısı ne yazık ki çok azdır. Bunu nedeni ya bu potansiyelin yada hazinenin farkına varamayışımız ya da onu geliştirmek için gerekli bilgiye sahip olamayışımızdır. Hem iş hem de özel hayatımızda karşımıza her an, problemler ve fırsatlar çıkar. Bunlardan bir kısmı “gerçekler dünyası”, diğer bir kısmı ise “duygular dünyası” ile ilgili problem ve fırsatlardır. Gerçekler dünyasından kaynaklanan sorunları ve fırsatlar konusundaki tavrımızı, genellikle akıl ve mantığımızı kullanarak, deneyimlerimizden, mesleki bilgilerimizden yararlanarak belirleriz. Duygular dünyasına ait olanları anlamak ve çözümlemek ise çoğu kez daha zordur; hayal kırıklığı ve üzüntüye neden olurlar. Kişisel ve kurumsal gelişimin önünü tıkayan unsurlar çoğu kez bu tür ploblemlerin çözümlenem

Yönetici Nasıl Olmalıdır

Kişisel Gelişim

Yönetici Nasıl Olmalıdır? Sorusuna Çerçeve Cevaplar 1) Moral ihtiyaçların tatminine büyük önem verir. Kendilerini iyi hisseden insanlar iyi şeyler yapabilirler. 2) Ne kadar küçük olursa olsun her olumlu katkıyı değerlendirir. Her olumsuz katkıya dikkat eder. 3) En ilgisiz göründüğü bir anda bile bütün ayrıntılar kontrolü altındadır. Ayrıntıların sonuçları nasıl etkilediğinin örneklerini defalarca yaşamıştır. Ciddiyet ve disiplinin ayrıntılardaki dikkatle devam edebileceğini bilmektedir. 4) İç rekabetin düşmanlığa dönüşmesine asla izin vermez. İnsanları birbirine ezdirmez. 5) Olayları tarafsız bir gözle inceler ve hükmünü bu tarafsız bakıştan sonra verir. Hükmünü verdikten sonra artık taraflıdır ve taraflı olmak ne gerektiriyorsa onu yapar. 6) Sabır büyük bir organ

Yönetici Gelişmek İster

Kişisel Gelişim

Yönetici, insan gerçeğinin farkındadır. Yeryüzünün bu anlaşılması en güç ve zor canlısı karşısında olduğunu hiçbir zaman unutmaz. Canlı organizma daima dış etkilere açık, büyük bir değişme, gelişme gücüne sahiptir. İnsan, bu gücün farkına vardırıldığında ve teşvik edildiğinde gelişme eğilimi gösterir. Yönetici, gelişme zaruretini daima vurgular ve bunun için gerekli tedbirleri alır. Kendisini geliştiren, gelişmek için gerekli vasıtalara müracaat eden yönetici, etrafındakileri de bu yolda etkiler. Gelişen yöneticinin yönettiği insanlar da gelişme vasıtalarına ulaşmak isterler. Kendisine kapanmış yöneticinin etrafında bulunup da gelişme arzusu içine girmek zordur. Yönetici gelişme süreci içine girerek hem bu olgunun gerekliliğini vurgulamış, neticelerine işaret etmiş, hem vasıtalarını göstermiş olur. Tersine bir durumda bu avantajlar kaybedilmiş demektir. Ücretsiz ön görüşme yapmak içinbizden randevu almanız yeterli olacaktır. Yö

Koçluk Ve Mentorluk

Koçluk

Koçluk ve Mentorluk odağındaki konu içeriği ile psikoloji, insanı potansiyelini geliştirmesine, mutlu ve doyumlu bir yaşam geçirmesine destek olacak bir hizmeti vermektedir. Her iki yaklaşım da insan ile ve insan içindir. Her iki kavramda insana ve sahip olduğu yeteneklere saygı duymak gibi temel ilkeleri baz alır. Bu ve bunun gibi pek çok gerekçeyi sıralamak mümkündür. KOÇLUK EĞİTİMİ Yapılan araştırmalara baktığımızda; koçluk ve mentorluk için tek ve standart bir eğitim olmadığını görmekteyiz. Fakat yine de, koçluk – mentorluk işi yapacak kişilerin mutlaka, yönetim, liderlik, danışmanlık ve psikolojik rehberlik konularında eğitim almaları ve daha sonra da eğitimle ilgili konularda tüm yenilikleri takip etmeleri gerekmekte. öğrenci koçluğu,yaşam koçluğu,kariyer koçluğu,motivasyon koçluğu,yönetici koçluğu Performans Koçluğu,Aile Koçluğu,satış koçluğu,kurumsal koçluğu,takım koçluğu,koçluk,koçluk eğitimi,koçluk eğitimi ne

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yöneticinin çevresinde olan olaylara karşı farkındalığını artırma amacıyla hazırlandı. Yönetici Koçluğu Eğitiminde yönetimde koçluk uygulamalarını da göreceksiniz. Dünyada yeni bir kavram olan koçluk, hayatı fark etmemizde, kendimizi ve yeteneklerimizi fark etmemizde, daha etkili kararlar almamızda bize ışık tutar. Yönetici Koçluğu Eğitiminde, yönetim hayatımız boyunca sıkça karşılaşacağımız konular, yaşanan olaylar ele alınacaktır. Yönetici Koçluğu Eğitiminde katılan yöneticiler yaşamlarında büyük fark yaratıkları gözlemlenmiştir. Yöneticilerin öncelikle yönetim becerilerine odaklanıldığı ve daha sonrada diğer yaşam alanlarının incelendiği koçluk çalışmasıdır. Yönetici koçluğu alanları: →Yönetim becerileri →Performans →Kariyer planlaması Ücretsiz

İzmir Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk bir işin nasıl yapılacağı konusunda yol göstericilik yapmaktır. Kişilerin kendi kaynakları bir işi yapmaları, yaratmaları ya da nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için yeterlidir. Dolayısıyla bu anlamda asıl ihtiyaç duyulan, “yaptıran” değil “yol gösteren”dir. Koçluk, hayatın akışı içerisinde daha doyurucu bir yaşam sürmeyi amaçlayan kişilere destek amaçlı bir “kişisel gelişim modeli”dir. Hayatımızda ciddi bir problem olmadığı halde yaşam amacımızı birlikte sorgulayabileceğimiz, bugüne kadar işimize yaramayan düşünce ve alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirebileceğimiz güvenilir ve sırdaş bir dost kazandırır koçluk. Yaşam koçluğunda; hayatınızın çeşitli alanlarında değişim ve gelişim istiyorsanız ve bunun için bir koça ihtiyacınız varsa, bu süreç içinde yanınızda (güvenilir, dürüst) bir dost ve sırdaş istiyorsanız; karşılaştığınız sorunlar için birebir ya da gruplarla çalışma yöntemiyle bize katılabilir ve destek alabilirsiniz. Daha planlı, kalıcı ve etki

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları işletmelerde tutabilmek için verilen terfilerin sonucu aslında işi bilen fakat yaratan verimli ve etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratıyoruz. Bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşılıyor ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği Yönetici Koçluğu hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun ya da işletmenin verimliliğini ve performansını artırıyor. Yönetici koçluğunda, Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını ve verimliğini artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor ve kendini daha iyi tanıyor. Yönetici Koç’un dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade ediyor. * Yönetici koçu, yöneticilerde nelerin farklı olabileceğini fark ettirmektedir.<

 1 2 3 4 5 6