• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İnsanları Tanıma Sanatı

Kişiliklerimiz doğuştan getirdiğimiz temel yapımızdır. Kişiliklerimizi değiştiremez ancak istersek geliştirebiliriz. Kendinizle başkaları arasındaki kişilik farklarını bilirseniz, hem kendi hayatınızı hem başkalarının hayatını çok daha kolay, mutlu ve üretken hale getirebilir, hayatınızın her karesinde sizden çok farklı insanlarla daha verimli bir iletişim kurabilirsiniz.

Kişi olayları görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama kanalları ile algılar. Öncelikli kanalları farklı olan ve bunun farkında olmayan kişilerin birbirini anlaması kolay değildir. Bazen ilk kez karşılaştığımız bir kişi ile hemen kaynaşmamız ya da aynı frekansta olmadığımızı düşünüp iletişimi kesmemiz tesadüf değildir. Hiç kimse sadece görsel, işitsel ya da dokunsal değildir. Sadece bir tanesi diğerlerine göre daha baskındır. Eğer kişi tüm temsil sistemlerini tanır ve kullanırsa hayatta daha başarılı olacaktır.

Katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 İnsanları Tanıma Sanatı Eğitimin Sonunda Katılımcılar; 

•    Kişiler kendileri ile iletişim düzeylerini geliştirecekler ve kendilerini daha iyi tanıyacaklar
 
•    Algılama, kişilik ve iletişim kavramlarını görerek insan davranışlarını anlayacaklar,
 
•    İletişim engellerini ortadan kaldırarak açıklık ve güven ortamı oluşturacaklar,
 
•    Aktif dinleme, etkili konuşma, empati becerilerini geliştirecekler,
 
•    Beden uyumu konusunda etkin olacaklar ve beden diline anlam yükleyebilecekler
 
•    Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim ilkelerini etkin bir şekilde hayata geçirecekler,
 
•    Etkili iletişim yoluyla insan iş ve insan ilişkilerini geliştirecekler.

 İnsanları Tanıma Sanatı Eğitimin Detayları:

* Eğitim İsmi:  İnsanları Tanıma Sanatı

* Eğitim yöntemi: Ders anlatımı, bireysel uygulamalar

* Eğitim dili: Türkçe

* Katılımcı profili: İş ve sosyal yaşantısında başarılı olmak ve kendini geliştirmek isteyen herkes

* Sertifika: Katılımcılara  İnsanları Tanıma Sanatı  Eğitimi sertifikası verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun