• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Takım Koçluğu

Takım koçluğu, takımın kendi dinamiklerini, birbirleri ile etkileşimlerini anlamasını ve birlikte hareket etmesini sağlayacak, farkındalığı kazandıracak araç ve becerileri aktarmaktır.


Başarılı bir takım için ortak bir amaç için uyum içinde çalışmak ve hedefe koşmak çok önemlidir. Kurumlarda “Takım Koçluğu” sabit ya da değişken takımların bir arada en üst düzeyde performans ile çalışması için uygulanır. Takımdaki kişilerin birbirini dinlemesi, güveni, empati kurması ve birbirlerine açık olmaları takım koçluğundaki diğer temel hedeflerdendir. Ayrıca takım çalışma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapılır.

Takım koçluğu var olan bir takıma veya kurulacak olan bir takıma uygulanabilir. Koç, tüm takımın potansiyelini ortaya koyabilmesi için gerekli kaynak ve yöntemleri kullanarak, bir kişinin elde edemeyeceği sonuçların ve projelerin, takım olarak hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştürülmesine destek olur.


Takıma, bireylerden ve onların karşılıklı ilişkilerinden oluşan, ayrı bir hayatı olan canlı bir varlık, bir sistem olarak koçluk edilmelidir. Bu, takım performansı için gereken bir koşuldur. Her takım bir sistemdir, her sistem içinde bulunan kişilerden farklı bir oluşuma sahip olacaktır.  Takım koçu takım üyelerine tek tek koçluk yapmaz, takımı bir bütün sistem olarak ele alır. Böyle olunca değişim, gelişim ve fark sistemde yaratılır. Sistem geliştikçe içindeki takım üyeleri de farklılaşacaktır. Güven takımların en önemli kavramıdır.


Takım Koçluğu Hangi Alanları İçerir?


Takım Koçluğuna Giriş


Takım Koçluğu Sırasında Uygulanacak Temel Beceriler


Takım Koçluğu Uygulamaları


Vizyon: Kişisel ve takım vizyonu arasında uyumu sağlayarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek, işi ve yaşamı

anlamlı kılabilecek farkındalıkları oluşturmak


Uyumlanma: Bireyi takımın üyesi yapmaya yönelik dönüşümü sağlamak


Koçluk: Etkili koçluk becerileri ile gerçek liderlik ve takım sinerjisini harekete geçirmek


Danışanlar ne kazanırlar?


•    Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar.


•    Yaratıcılıkları artar.


•    Kaynaklarının farkındalığına varıp daha etkin kullanırlar.


•    İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar.


•    Ortak hedeflerine kilitlenirler.


•    Takımın vizyon ve hedefi doğrultusunda inanç birliği sağlama


•    Birbirlerini daha iyi tanırlar.


•    Takım ruhu oluştururlar.


•    Sorumluluklarını sahiplenirler.


•    Birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar.


•    Bilgilerini tazeler ve yeni bakış açıları kazanırlar


•    Takım performansında artış


Takım Koçluğu Programının Detayları:


Eğitimin ismi: Takım Koçluğu


Döküman: Kursa katılan her katılımcıya Takım Koçluğu seminer dokümanları verilecektir.


Bireysel ve en fazla 3 kişilik özel grup çalışmaları – En üst düzeyde başarı


Eğitime katılan herkese Kişiye Özel Olumlama  cdleri hediye edilmektedir.


Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun