• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman herkesin eşit olarak sahip olduğu, fakat aynı şekilde kullanamadığı son derece değerli ve eşsiz bir kaynaktır. Zaman gerçek anlamdaki tek koşuldur. Zaman geri döndürülemeyen bir kaynaktır ve amaç onu ekonomik kullanmaktır. Bu nedenle Zamanı kontrol edememek, hayatı kontrol edememektir.

Zaman Yönetimi Eğitiminin amacı, zamanın önemini, zamanımızı çalan şeylerin neler olduğunu, nerelerden zaman kazanabileceğimizi ve iyi bir zaman kullanıcısının özelliklerini ve en iyi zaman planlamasının sırlarını anlatmaktır.
 
Zaman yönetimi, amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabasıdır. Zaman yönetiminde söz konusu olan, mevcut zamanda nelerin yapılabileceğinin planlanmasıdır. Elbette ki, zamanımızın tamamına yakınını çalışarak geçirmek, zamanı yönetmek demek değildir. 
 
Zaman yönetimi, yanlış işleri hızlı yapmak değildir. Amaç doğru işleri kısa zamanda yapmaktır. Zaman kolaylıkla kontrol edilemez, biz yalnızca kendimizi ve kendi zamanımızı kullanmayı yönetebiliriz. Başarı, ertesi güne ne kaldığıyla değil, bu gün neler yaptığımızla ilgilidir. Her yönetici, çalışma hayatında başarılı olabilmek için zaman kaynağını etkili bir şekilde kullanmak zorundadır. Bu kaynak kullanılırken uyulması gereken konular, yönetim yazınında “zaman yönetimi” kavramını oluşturmuştur. 
 
Zaman Yönetimi Eğitim içeriği:

•    Zaman Yönetimi nedir?
•    Kendimi yönetmek nedir?
•    Pareto analizi iş yaparken nasıl kullanılır?
•    Planlama yapmak
•    Proaktif davranış
•    İnsanların günlük performansları değişimi
•    Kritik başarı faktörleri
•    Pratik eylem önerileri ve uygulamalar
•    Bireysel Eylem Planı oluşturma
 
Zaman Yönetimi Eğitimin Hedefi: Kişilerin iş yaşamında  ve özel hayatında  zamanını  daha verimli kullanabilmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmayı ve önceliklerine göre zihinlerindeki zaman algılayışını yeniden organize edebilmeleri hedeflemektedir.
 
  Zaman Yönetimi Eğitimin Sonunda Katılımcılar; 

→ Zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayacaklar,

→ Zamanı kontrol etmenin ve etkin kullanmanın önemini anlayacaklar,

→ Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenecekler,

→ Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gereğini daha iyi kavrayacaklar, 

→ Etkin zaman yönetimi tekniklerini kullanmasını görecekler, 

→ Zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğrenecekler.

→ Hayır diyebilmenin gücünü keşfedecekler .

Zaman Yönetimi Eğitim Detayları:

* Eğitim İsmi: Zaman Yönetimi Eğitimi

* Eğitim yöntemi: Ders anlatımı, bireysel uygulamalar

* Eğitim dili: Türkçe

* Katılımcı profili: İş ve sosyal yaşantısında başarılı olmak ve kendini geliştirmek isteyen herkes

* Sertifika: Katılımcılara Zaman Yönetimi Eğitimi sertifikası verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun