• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Okumayı Güçlendirme Eğitimi

Görsel, işitsel ,dokunsal algı ile desteklenmiş Türkçe okumayı güçlendirme programı özellikle okuma konusunda sıkıntıları olan öğrencilerin acil olarak başvurması gereken programdır.

Öğrencinin başarısızlığında okuma güçlüğü en büyük etkenlerden biridir. Öğrenci doğru okuyamadığı için okuduğu metni de doğru anlayamayacaktır. Anlayabilmek için tekrar okuma ihtiyacı hissedecek ve çokça zaman kaybedecektir. Bu durumun sonucunda okuma eylemi öğrenci için artık sıkıcı bir duruma dönüşecektir. Böylece öğrenci okumadan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacaktır.

Okumayı Güçlendirme Eğitimi, ilkokul çağındaki öğrencilerin yavaş okuma, okuyamama, eksik ya da yanlış okuma ve etkili bir şekilde okuyamama gibi problemlerine çözüm bulmak amacıyla tasarlanmıştır.

Okuma ve yazma güçlüğü, özellikle ilkokul dönemindeki çocukların başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Okumakta zorlanan çocuk aynı zamanda ödevlerini etkin bir şekilde yapamaz, sınavlardan düşük not alabilir ve çeşitli başarısızlıklar yaşayabilir. Bu şekilde çocuk kendini okuldan soyutlayarak sosyal yönü zayıf, özgüveni bastırılmış eksik bir birey olarak hissedebilir.

Okumayı Güçlendirme Eğitimi, bu noktada devreye girerek, okumaya başlanıldığı andan itibaren yapılan hataları ortadan kaldırarak; etkili, hızlı ve anlayarak okuma tekniklerini öğretir ve çocuklar okumaktan zevk almaya başlar.

Okumayı Güçlendirme Eğitimi, ile okuma gücü ve isteğinin artırılmasının yanısıra, dikkat güçlendirme çalışmaları yapılarak, dikkat eksikliği, motivasyon dağınıklığı problemleri de minimuma indirilir.

Okuma ve okumayı sevdirme çocuklara küçük yaştan itibaren aşılanması gereken bir alışkanlıktır.

Çok okuyan, hızlı ve anlayarak okuyan çocuklar, ileride kendilerini daha iyi ifade edebilen, özgüvenleri yüksek, ufukları geniş ve genel kültür birikimleri yüksek bireyler olarak sosyalleşirler.

Okuma güçlendirme eğitimi ile çocukların okuma güçlüğü çekerken karşılaştıkları problemler tespit edilir, bu yolla güçlü okuma ve yazma teknikleri uygulanarak etkili okuma becerileri kazandırılır.

Okuma güçlüğü genel toplumda %4 oranında bulunur. On binlerce çocuk ve gencin bu türlü bir zorluğu olduğu düşünülmektedir. Bu kişiler okuma faliyetlerinde zorlanırlar ve yaşa uygun okuma hızı gelişmez. Okuduklarını anlamakta da zorlanırlar. Ders başarısızlığı, öğrenme problemleri, okulu sevmeme, dersleri sevmeme ve duygusal-davranışsal problemlere yol açabilir. Bu kişilerin okuma güçlüğü tespit edilip eğitim çalışmaları ile desteklenmez ise giderek zorluk artabilir. Yazma güçlüğünde % 4 oranında bulunur. Yapılan bir çok araştırmada farklı sonuçlar bulunmasına rağmen ortalama bütün öğrenme güçlükleri %4-30 arasında görülmektedir. Hiperaktif çocukların %30-70 kadarında, davranım bozukluğu olanların %30-40 kadarında öğrenme güçlüğü vardır. Bu kişilerin özellikle eğitim hayatı yıllar ilerledikçe büyük sorunlar oluşmaktadır.
 

Okumayı Güçlendirme Eğitiminin Amacı

Okumayı Güçlendirme Eğitiminin amacı; harfleri eksik ya da yanlış söyleyen, okurken güçlük çeken, ve sıklıkla okuma hataları yapan öğrencilerin bu ve benzeri sıkıntılarının ortadan kaldırılmasıdır. Okuduğunu anlama noktasında sıkıntı yaşayan öğrenci, Okumayı Güçlendirme eğitimle birlikte okuduğu metni daha iyi anlayacak, okuma yanlışları son bulacak, hızlı okuyacak ve okumayı sevecektir.

Okumayı Güçlendirme Eğitimi okuyucunun mevcut okuma alışkanlıklarını belirleyip, anlayarak okuma hızını en az 2 kat köklü bir şekilde arttırmayı % 100 GARANTİ VERİLMEKTEDİR!
 
Okumayı Güçlendirme Eğitimin temel hedefi anlama, dikkat, odaklanma, konsantrasyon en etkin şekilde gelişmeyi hedeflemektedir.

Okumayı Güçlendirme Eğitiminin  sonunda verimli ve etkin bir okuyucu olacağınızın garantisi verilmektedir.


Okumayı Güçlendirme Eğitimi Kimler Katılmalı

•    Eksik ve yavaş okuyan,

•    Yanlış heceleme yapan,

•    Harfleri söylerken eksik ve yanlış söyleyen,

•    İmla kurallarına dikkat etmeyen,

•    Okuma esnasında vurgu, tonlama ve ses tonu ile ilgili sorun yaşayan,

•    Okuduğu yazının bazı kısımlarını anlamada güçlük çeken,

•    Okumaktan sıkılan, okumayı sevmeyen 1. 2. 3. 4. ve 5. sınıf öğrencileri Okuma Güçlendirme
Eğitimine
katılabilir.

Okumayı Güçlendirme Eğitimi ile Öğrenci Neler Kazanır?

•    Okuma güçlendirme çalışmaları ile okuma hızı ve okuma isteğinde yükselme olur.

•    Eksik okuma, yanlış okuma ve heceleyerek okuma durumlarını ortadan kaldırır.

•    Okuduğunu daha çok anlamaya başlar.

•    Noktalama ve imla işaretlerine dikkat eder.

•    Anlatım bozukluğu problemlerini giderir.

•    Okurken ses tonuna ve vurgulamalarına dikkat eder.

•    Kelimelerin sonunu doğru tamamlar.

•    Okumaktan sıkılmaz, zevk almaya başlar.

•    Okuma ve anlama hızında iyileşmeler görülür.


 Okumayı Güçlendirme Eğitimi 


•    Sesleri Tanımlama (Harfler İçeren Sembol Görüntüler, Yazılar, Alıştırmalar)

•    Ses, Hece ve Kelime İçeren Egzersiz Çalışmalar

•    İşitsel Çalışma Alıştırmaları

•    Yazı Çalışma Alıştırmaları

•    Çıkartmalı Çalışmalar

•    Karton Egzersiz Çalışmaları

•    Dokunma Alıştırmaları (Duyu Sistemlerini Harekete Geçiren Teknikler)

•    Harf Karıştırma Hatalarını Giderme Çalışmaları

•    Kök-ek Egzersiz ve Tabloları

•    Okuma Cümle ve Paragrafları

•    Puzzle ve Çengel Bulmacalar

•    Etiket ve Puan Tablosu

•    Okumayı Sevdiren Belli Cümle Öbekleri

•    Anlamsız Kelime Egzersizleri

•    Görsel Algı Görüntüleri

•    Çalışma Kartları

•    Defterle Alıştırmalar

•    Kalemler

•    Okuma Güçlendirme

•    Dikkat Dağınıklığını Önleme

•    Tarih Notları

•    Motivasyon Çalışmaları

•    Serbest Çalışmalar

•    Eğitimde Özgün Olma Şansı

•    Öğrenen Kişiyi İyi Tanıma Şansı

•    Anlatım Bozıukluklarını Gidermek

•    Okumaktan Zevk Alma

•    Okuma GÜçlendirme Çalışmaları

•    Okumayı Güçlendirme Çalışmalarının Düzenli Olarak Uygulanması

•    Hızlı Okuma Teknikleri

•    Hızlı Okuma Çalışmaları

•    Hızlı Okuma Egzersizleri

•    Odaklanma, Metne Yoğunlaşma

•    Hangi Yazı Hangi Hıda Okunmalıdır?


 Okumayı Güçlendirme  Eğitiminin Süreci
           
Okumayı Güçlendirme Eğitiminin ilk aşaması ön görüşmedir.  Okuma güçlendirme eğitimi için başvuruda bulunmuş aileyle ön görüşme yapılır. Kurumumuzda ön görüşmeler RANDEVULUDUR. Ön görüşme yaklaşık 30 dakika sürer. Ön görüşme sırasında öğrencinin okumasını etkileyen unsurlar değerlendirilir ve çeşitli testler uygulanır. Testler değerlendirildikten sonra  aileye öğrenciyle yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi aktarılır.

Okumayı Güçlendirme Eğitiminin %25 teorik, %75 pratik uygulamalardan oluşmaktadır. Öğrenci hedeflerine ulaşması yönünde çalışmalar yapılır.


Okumayı Güçlendirme Eğitiminin Süresi
           
 
Okumayı Güçlendirme Eğitiminin Süresi ;
Ailenin çalışmayı onaylaması durumunda haftada 2 seans, en az 5 hafta süreli eğitime başlanır. Okumayı Güçlendirme Eğitiminin Seans süresi 60 ile 90 dakika arasıdır. 


Okumayı Güçlendirme Eğitiminin Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama: Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır.

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Uzman Eğitimciler ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır. 

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Uzman Eğitimcileri ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır.  Uzman Eğitimcileri tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.

Sertifika: Okumayı Güçlendirme Eğitiminin sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza Okumayı Güçlendirme Katılım Sertifikası verilecektir.

 Okumayı Güçlendirme Eğitiminin Yöneticileri

Saygın coaching & consulting bünyesindeki  Okumayı Güçlendirme Uzman Eğitimcilerimiz, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Saygın coaching & consulting tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.


Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun