• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Certified Coach

Koçluk, kişinin yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarına ulaşma, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır.

 

Kendimizi amaçsız hissettiğimiz, ihtiyaçlarımızı doğru tespit edemediğimiz, belirlediğimiz hedef ve ihtiyaçlara doğru ilerlemek için ne yapmamız gerektiğini kestiremediğimiz, veya ne yapmamız gerektiğini bilip de o gücü ve kaynakları kendimizde göremediğimiz zamanlar vardır. Veya herşey yolundadır, ancak daha hızlı ilerlemek isteriz.

 

Koçluk; güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir.

 

Koçluk kültüründe, bu kültüre sahip olanlar birbirleri ile saygı içinde iletişimi sürdürür, birbirlerine sınır koymadan rapor verir, iş ilişkilerini daha iyiye nasıl götürebilecekleri üzerinde çalışır, bireysel ve iş verimlerini nasıl arttıracaklarının yol ve yöntemlerine ulaşır. Kişisel ve kurumsal gelişimde geri bildirimin nasıl güçlü bir araç olduğunu fark eder, yüksek güvene dayalı ilişkiler kurar, kişisel ve iş performansını arttırır.

Koçluk bireyler tarafından istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Amaca yönelik bilgilendirme, destekleme, gözlemleme, geribildirim, izleme ve geliştirme sürecini kapsar. Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

 

Uluslararası Koçluk Sertifika (Certified Coach ) Program Hakkında;


Uluslararası Koçluk Sertifika (Certified Coach ) Program size bütün hedeflerinize ulaşabileceğiniz yeni bir dünya sunuyor.


• Mesleki Kazançlar


• Dünyanın her yerinde koç olarak çalışabilme imkanı


• Kendi işine sahip olma fırsatı


• Ne zaman, nerede, kiminle çalışacağını seçme özgürlüğü


• Etkili iletişim becerileri


• Yöneticiler, personel ve iş arkadaşlarıyla gelişmiş ilişkiler


• Kişinin iş ve özel hayatındaki hedeflerine ulaşmasını sağlayacak tekniklerin kazanımı


• Sürekli gelişimUluslararası Koçluk Sertifika (Certified Coach ) Programı’nın Size Sunacakları 


• Koçluğa Giriş


• Temel Koçluk Uygulamaları


• Koçlukta İleri Düzey Beceriler


• Ustalık Becerileri 


• Meslek Olarak Koçluk 


• Kurumlarda Koçluk


• Program Finali 


Uluslararası Koçluk Sertifikalı (Certified Coach ) olan kişiler neler yapabilir?


Certified Coach programını almış ve tüm sürecini tamamlamış olan kişiler "yaşam koçluğu, yönetici koçluğu, aile koçluğu, öğrenci koçluğu, eğitim ve öğretim koçluğu, performans koçluğu, takım ve proje koçluğu ve ilişki koçluğuna" kadar bir çok alanda koçluk edebilecekler. Kısaca koçluk hizmetini her alanda yapabilecekler.


* Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Uluslararası Koçluk sertifikası verilecektir.


* Döküman: Kursa Katılan Her Katılımcıya Koçluk Seminer Dokümanları Verilecektir.


Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun