• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kurumsal Koçluk Sertifika Programı

Koçluk; yöneticilik yetkinliklerini, çalışan sorumluluğunu, takım çalışmasını, satış, iç ve dış iletişim, verimlilik, hedef belirleme, stratejik planlama ve daha bir çok alanda kişiyi geliştiren bir tekniktir. Koçluk kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini arttıracak biçimde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına destek olmaktır. Koçluk süreci bir çok farklı yolla olabilir, her bir çalışanın bireysel koçluk alması, takım olarak takım koçluğu almaları ya da şirket içi yönetici koç olabilmeleri için eğitimlerinin gerekleşmesi yoluyla yapılabilir.


Kurumsal koçluk, kurumda çalışan kişi yani müşteri ve koç arasında kuralları olan bir ilişkidir. Kurumsal koç, çalışanların kendi ihtiyaç ve istekleri ile kurumun hedefleri arasında dengeyi kurmaları ve başarılı olmaları için bireylere destek olur. Profesyonel bir koç olarak müşterilerin kişisel ve/veya kurumsal hedeflerini tanımlamasına, bunlara ulaşmak için stratejiler, ilişkiler ve eylem planları geliştirmesine destek olmak amaçlanır. Kurumsal koç olarak, müşterilere ortaya konulan eylem planı doğrultusunda performanslarından dolayı sorumlu olacakları bir alan sağlanır.

 

Kurumsal Koçluk, kurumların değişim, gelişim ve büyüme hedefleriyle paralel olarak gerekli değişim yönetimini planlama, uygulamaya alma ve sonuçlarını değerlendirme süreçlerinden oluşur. 

 

Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz kurumlarda, kurumun toplam performansını ve çalışanlarının bireysel performansını arttıracak şekilde, farkındalık, gelişim gücü ve yöntem kazandırıyoruz.

 

Kurumsal koçluğun amacı, kurumun ve çalışanlarının değişim ve gelişim ihtiyaçlarına göre, güçlü yanlarını ortaya çıkararak etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.


Kurumsal Koçluğu Sertifika Programının Detayları:


Eğitimin İsmi: Kurumsal Koçluğu Sertifika Programı


Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Kurumsal Koçu Yetiştirme Sertifikası  verilecektir.


Döküman: Kursa katılan her katılımcıya Kurumsal Koçu Yetiştirme Sertifika Programı seminer dokümanları verilecektir.


Bireysel ve en fazla 3 kişilik özel grup çalışmaları – En üst düzeyde başarı


Eğitime katılan herkese Kişiye Özel Olumlama cdleri hediye edilmektedir.


Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun