• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Ekip Ruhu Eğitimi

Ekip ruhu ve yönetimi eğitiminde  çalışanların; takım olmanın kritik başarı faktörlerini anlamalarını, takım oluşturmanın evrelerini yakından tanımalarını, başarılı bir takımın özelliklerini ve nasıl oluşturulacağını, nasıl yaşatılacağını bilgi ve uygulamaya dayalı bir süreçle deneyimlemeleri ve bu deneyimleri iş hayatlarına taşıyarak elde ettikleri sonuçlara doğrudan yansıtmaları konusunda cesaretlendirilmelerini amaçlar.


Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Ekip Ruhu Eğitimi Eğitiminin Hedefi


Ekip oluşturma ya da geliştirme kavramı formal yapılarda, çalışanların kurum misyon ve vizyonu ile uyumlu, kendi aralarında sağlıklı koordinasyon kurabilen örgütsel yapılar haline dönüştürülmesinde büyük önem taşımaktadır.

 

Bu bakış açısıyla oluşturulmuş ve uygulama ağırlıklı olarak yürütülen bu programda, etkin birer ekip üyesi olabilmeleri için katılımcıların taşımaları gereken özelliklerin üzerinde durulması ve ekip performansının bütünsel anlamda artmasının sağlanması hedeflenmektedir.


Ekip Ruhu Eğitimin Sonunda Katılımcılar; 


•    Yüksek performanslı ekibin özelliklerini öğrenerek ekip anlayışlarını geliştirecekler,


•    Ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip üyelerinin rollerini görecekler,


•    Ekip içindeki iletişim ve karar alma sürecini uygulayacaklar, 


•    Ekip çalışmasında liderin rolünü, önemini ve durumsal davranışlarını anlayacaklar,


•    Çatışma ve çözüm yolları ile insan ilişkilerinin geliştirilmesi konularında etkin bir rol oynayacaklar.Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun