• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Diksiyon

İzmir Diksiyon

Diksiyon

Diksiyon, sosyal hayatın bir parçası olduğu gibi iş hayatının da vazgeçilmezidir. Günümüzde Telefonda konuşmayı bilmeyen, düzgün cümleler kuramayan ve ne konuştuğu anlaşılmayan bir bankacı veya bir yönetici sekreteri düşünebilir misiniz? Elbette hayır. O halde yaşamımızda ve iş hayatımızda diksiyon özelliklerini ve kurallarını bilmek bize diğer özelliklerimizle beraber tercih edilen bir eleman olma özelliği kazandıracaktır. Güzel ve etkili konuşmanın, kendimizi doğru ifade etmenin ve bunları yaparken jest ve mimikleri doğru kullanmanın çevremizle olan iletişimimizde ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Güzel konuşmada çenenin rolü çok önemlidir. Tüm dillerdeki tüm harfler çenenin kullanımıyla seslendirilirler. Konuşma esnasında çene hızla birbirinden farklı hareketleri art arda gerçekleştirmek zorundadır. Çene açılır, kapanır, daralır, genişler. Alt çene ileri ve geri hareket eder. Ağzımızın üst bölgesinde bulu

Muğla Diksiyon Kursu 2014

Diksiyon

İnsan düşünce, duygu ve coşkularını kendi vücudunda bulunan ses yardımıyla söze dönüştürerek başkalarına anlatabilir. Ancak bu söze dönüştürme eylemi doğal yollarla gerçekleşmez. Nasıl ki bir müzik aletini çalmak için nota ile o aletin üzerinde çalışıp çaba harcamak gerekirse toplum karşısında söz söylemeyi öğrenmek için de önce metinler üzerinde çalışıp emek vermek gerekir. Konuşma, sadece birtakım sözcükleri ses aracılığı ile başkalarının kulaklarına iletme olmadığı gibi dinleme de sadece işitmek demek değildir. Gerçekte tüm benliğimizle konuşmakta, “kulağımızla işitip zihnimizle dinlemekteyiz. Kekemeliğini yenmek için Cicero’nun ağzına çakıl taşları doldurarak ne kadar büyük bir çaba harcadığını ve bu yolla başarıya ulaştığını birçok kişi bilir. Diksiyon, mecliste konuşan milletvekilleri kadar söz sanatını meslek edinmiş öğretmen, avukat, gazeteci gibi pek çok meslek sahibine de büyük yarar sağlar. Dik

Diksiyon İzmir

Diksiyon

Diksiyon, konuşulan dilin değerlendirilip kullanılmasıdır. Konuşma sanatı ve tekniği olarak bilinir. Bir şiiri, bir öyküyü, bir tiyatrodaki rolü söylemek, okuma şeklini belirten diksiyon denilen sanat, konuşma organlarının diksiyona yatkın veya çalışmayla gelişmiş hale gelmiş olmasını gerektirir. Dinletebilmek, ikna edebilmek, kabul görmek, tercih edilmek ve başarmak isteriz. Başarmak için ilk adım, doğru ve etkili iletişim kurabilmektir. Bunu sağlayan konuşma becerisidir. Öyle güzel konuşanlar vardır ki bildikleri konu üzerinde düşündüklerini, duyduklarını düzgün tümceler kurup etkili sözcükler bularak söylerler, dinleyenleri kendilerine hayran bırakırlar. Belki de bu kişiler, bu konuşmalarını aynı güçte yazamazlar ama onlar, Allah vergisi düzgün ve etkili konuşma yeteneğine sahiptirler. Böyle özel bir yetenek olmasa da diksiyon sanatını öğrenerek gerekli alıştırmaları yaparak anlatıma hazırlık yapmanın tekniklerini edinerek iyi, doğru ve güzel konuşma başarılabilir. İy

Diksiyon Eğitimi İzmir

Diksiyon

İnsanın varlığı başka insanların varlığı ile anlam kazanır. Bu anlamlılık başka insanlarla kurduğu iletişimle pekişerek artar. Konuşma toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olan iletişimin en önemli öğelerinden biridir. Temelde çok yönlü ve karmaşık bir sistem olan konuşma, süreç içerisinde zihinsel gelişimle birlikte kişilik oluşumunu da etkiler. Konuşma, sadece kelimeleri ses aracılığı ile başkalarının kulaklarına iletme olmadığı gibi dinleme de sadece işitmek değildir. Gerçekte tüm benliğimizle konuşmakta, kulağımızla işitip zihnimizle dinlemekteyiz, yani konuşma; duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı, karşımızdakilere sözle iletme ve paylaşma işidir. Doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak doğru, güzel ve etkili konuşma becerisi kazanmalarını sağlamak programın temel hareket noktasıdır. Karşılıklı konuşmanın ilk istediği şey açıklık ve bütünlüktür. S

İzmir Diksiyon Kursu

Diksiyon

Güzel ve etkili konuşmada diksiyon (söyleniş-telaffuz) yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Diksiyon eğitimlerinin amacı; Türkçe'nin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için, kişilere Türkçe'nin; sahip olduğu ses ahengini, ses kurallarını, cümle yapısını ve sesleme biçimini doğru olarak tanıtmaktır. Diksiyon (söyleyiş), duygularımızı ve düşüncelerimizi sözle ifade ederken seslerin ve sözcüklerin hakkını vererek; cümleleri doğru, güzel, etkili ve yalın bir biçimde söyleyerek; sesimizi doğru ve düzgün kullanarak; tonlama, durak ve vurgulara dikkat ederek etkili ve güzel bir biçimde seslenme sanatıdır. Şan dersi sırasında diksiyon çalışmalarından faydalanmak çok önemlidir. Şan dersi sırasında egzersiz yaptırılırken, egzersizde kullanılan hece ya da vokalin nerede tınladığı (artikülasyon) öğrenciye mutlaka öğretilmeli v

İzmir Diksiyon

Diksiyon

Diksiyon; bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar zengin olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp, onu güzel, etkileyici bir konuşmayla aktarmak bir kimlik göstergesidir. Diksiyon kursunda katılımcılara heceleri doğru vurgulaya bilme, cümle kurabilme, ses tonunu ayarlayabilme ve etkili konuşma gibi konularda bilgi ve beceri kazdırılması amaçlanmıştır. Diksiyon Kursu İçeriği; • İyi bir konuşmacıda olması gereken özellikler ve çevresel etkiler. • Etkili konuşmanın ve iletişimin öneminin kavrama. • Etkileyici ses tonunun konuşmada ve ikna etmedeki önemi. • Dikkati canlı tutma, konunun ana fikrini yakalama. • Konuş

İzmirdeki Diksiyon Eğitimi

Diksiyon

Konuşma; ses, kelime ve söz akımından meydana geldiğine göre bir sözü açıkça anlatabilmek, söz ve anlatımın inandırıcı olması, söz ve anlatımda güzelliğe ulaşabilmek diksiyon sanatının başlıca amacıdır. Türkçe yazıldığı gibi konuşulan bir dil değildir. Bu nedenle bireyin kendisini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmesi için, bazı donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bunlar; ses, nefes, vurgu, tonlama, beden dili ve diyaframdır. Bu seminerde, bireylere, konuşma dilinin yaygın bir biçimde nasıl yanlış kullanıldığı ve asıl doğru konuşmanın, nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır. Telaffuz ve harf düşmeleri ile ilgili örnekler vererek, bireylere birebir uygulama tekniğini kullanarak, topluluk karşısında daha heyecansız ve daha güzel konuşmaları sağlanmaktadır. Diksiyonda başarı; kişinin okuduğunu, söylediğini içinde duyabilmesine, içinden geldiği gibi sıcak, içten söyleyebilmesine bağlıdır. Havasına girebilen bir kişi, söylediklerine

 1 2 3 4 5