• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kuantum

Kuantum Nedir?

Kuantum

Kuantum düşünce tekniği son zamanlarda sıkça araştırılan ve üstünde durulan bir tekniktir. Standart düşünmenin biraz daha üzerinde bir düşünme biçimidir. Kuantum düşünme tekniğinde daha çok etkili olabilecek ve fark yaratabilecek kadar bir düşünme etkinliğinden bahsedilir. Bunların atom altı güçlerle sağlandığı da araştırmalardan çıkan sonuçlardandır. Kuantum düşünce tekniğini gerçekleştirebilen birey kendi kendine hükmeden yani kendisinin efendisi olabilen bir konuma yerleşir. Burada önemli olan konu tek tek bireylerden çok bir bütün olmanın sağladığı faydalar ve bunun önemidir. Kuantum düşünce tekniğinde inanılan kişinin kendini değiştirmeye başladığı andan itibaren bütün çevresinin yani evinin işinin ve ona bağlı olan her şeyin de bir değişime tabi tutulacağıdır. Aynı zamanda kişi için en doğru ve uygun şeylerin de hemen karşısında olduğuna ve kişiye düşenin sadece onu tutup almak olduğuna inanılır. Tüm bunların yanında güçlü ve sağlıklı bir beden için zemin hazırlanmış

Kuantum Olumlama Nasıl Yapılır

Kuantum

Kişi geçmişiyle vardır. Kimse geçmişinden kopuk bir hayat yaşamak istemez. Ancak orada sizi üzen bir yaşanmışlık varsa, bunu muhakkak silin, yok edin. Eğer onu kafanızdan ve bilinçaltınızdan atmayı başaramazsanız bu sizin her adımınıza yansıyacağı gibi her cümlenizde de kendini gösterir. Bu yüzden sizi üzen bir anınız mı var, rüyalarınıza giren kötü bir yaşanmışlık mı bıraktınız geride, işin başında onu unutmaya çalışın. Olumlamaları İsminizi Kullanarak Oluşturabilirsiniz Bilinçaltı doğduğumuz günden bugüne edindiği mesajları kullanarak söylem şablonları hazırlar. Bilinç ise bu şablonları birer lens gibi kullanıp kendisine ve çevresine anlam katar. Doğduğunuz günden bugüne karşılaştığı en yoğun ve sık mesaj isminizdir. Bu nedenle bilinçaltınızı uyarmak için kullanacağınız en etkin özne isminizdir. Olumlama kısa ve öz olmalı: Bilinçaltı söylem kalıplarının temelinde, kısa ve öz mesajlar yatmaktadır. Dolayısıyla olumlarınızı karmaşık yapmayınız. Mümkün o

Kuantum Koçu

Kuantum

Kuantum Koçu, dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar; uygun ve güçlü soruları sorarak, danışanı çözüme götürecek stratejileri danışanın kendisinden edinirler. Kuantum koçun görevi, kişilerin içinde bulunduğu durumu fark etmelerini, arzu ettikleri hedeflere doğru yola çıkmalarını sağlayan farkındalık yaratmak ve kişinin kendi içindeki potansiyeli yükseltmek, danışanın beceri, yetenek ve yaratıcılığını geliştirmek için destek sağlamak amacıyla uygulanan yöntemlerdir. Bilmek ve yapabilmek arasında büyük bir fark var. Belki çok kitap okudunuz, birçok seminere katıldınız, konferanslara, eğitimlere gittiniz ama arzu ettiğiniz bolluk ve bereket, zenginlik, sağlık dolu hayatı yaşamınıza geçiremediniz. Bu, sistemli bir çalışma yapmadığınız anlamına gelir. Her zaman için zihin sistemli bir çalışma ister.

Kuantum Yaşam Koçluğu

Kuantum

Kuantum Koçu Kimdir? Kuantum koçu hem koçluk sıfatlarını hem de elinde bulunan Kuantum Teknikleri, NLP tekniklerini EFT tekniklerini aktif olarak kullanır. Kuantum koçu ön yargısız bakış açısına sahiptir. Kuantum koçu danışan konumundaki bireyi Ruh-beden-zihin bütünlüğü içerisinde ele alır. Kuantum koçunun ana hedefi; danışanının kendi kişisel gücüne sahip çıkmasını ve kimseden fayda beklememesini sağlamaktır.Kuantum koçu danışanının hayat içerisindeki başarısına ulaşmasını hedefler. Kuantum koçu son derece esnek bir yapıya sahiptir. Hayat içerisinde her şeyin olabilirliğine ve sonsuz olasılıkların mevcut olduğuna inanır. Kuantum koçu danışanının şuanda içerisinde bulunduğu durumu olumlu bir şekilde değerlendirmesini sağlar. Koçlukta Kuantum Uygulamasının Faydaları Nelerdir? Danışanın mevcut potansiyelini ortaya çıkarmak ve geliştirmesini sağlamak Danışanın kendisine yönelik inancını, güvenini, sevgi ve saygı düzeyini yükseltmek

Kuantum Koçluk

Kuantum

Kuantum Koçluk Programı, kuantum mekaniğine ve felsefesine dayalı olarak kişinin içinde bulunduğu durumu geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde bir bütün halinde ele alır. Kuantum Felsefesi, kişinin mevcut durumunu oluşturan kütleleşmiş bilinçaltı kayıtlarının değişmemesi durumunda, gelecekte yaşayacağı deneyimlerinin, geçmişine benzer döngüler içerisinde devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğu görüşündedir. Bu sebeple Kuantum Koçu'nun hedefi, danışanın olumsuz bilinçaltı kayıtlarını tespit etmek ve bu kayıtları Kuantum değişim-dönüşüm yöntemleriyle, kısa bir zaman dilimi içerisinde hedefe odaklı kayıtlar konumuna getirmektir. Kuantum Koç'u için olumsuz inanç kalıbının hangi zaman diliminde ve ne şekilde oluştuğunun hiç bir önemi yoktur. Önemli olan nokta bu kayıtların halen var olup olmadığı ve kayıtlar içerisinde neler olduğudur. Kuantum Koç'u mevcut durumu saptar saptamaz, danışanının arzusu doğrultusunda olumsuz bilinçaltı kayıtlarını yok eder ve bireyin yaşadığı zaman d

İzmir Kuantum Koçu

Kuantum

“Kuantum Koç” unun misyonu danışanını hedefine taşımaktır. Bunun için tüm temel Koç’luk bilgilerini ve yöntemlerini kullanır. Bunun dışında gerekli gördüğü durumlarda geçmişte bilinçaltına kaydolmuş olumsuz inanç sistemini, korkuları, endişeleri, sorunları temizlemek adına Kuantum yöntemlerini kullanarak çalışmalar yapar. Kuantum Koçu’nun Özellikleri Nelerdir? • Daima araştırır ve kendini geliştirir, bunun için seminerlere ve eğitimlere katılır. • Daima yargısız bir bakış açısına sahiptir. Genellemelerden, çarpıtmalardan uzak durur. • Hiç bir konuda “bu budur” demez ve kestirip atmaz. • Deneyimlere geniş perspektiften bakabilir. • Empati yeteneği yüksektir, karşısındakinin hislerini algılar ama bu duyguları kendine yaşatmaz. • Esnek bir yapıya sahiptir. Yaşamda her şeyin olabilirliğine ve sonsuz olasılıklara inanır.

Kuantum Koçluğu Nedir?

Kuantum

Evlilik, aşk, para, iş, mutlu bir hayat... Bütün bu alanlarda istediklerimize nasıl kavuşabiliriz? Borç içindeyken nasıl bu durumdan çıkıp bolluğa kavuşabiliriz? Kriz dönemini atlatıp nasıl kazançlı çıkarız? Kuantum koçluğu hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor. Peki ama nasıl? Kuantum koçluğu bilinçaltımıza yerleşmiş şablonları değiştirerek hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor. Nasıl bir yöntemle bunu gerçekleştiriyor? Kuantum koçluğu ile yaşamımız nasıl değişir? Koçluk, kişilerin içinde bulunduğu durumu fark etmelerini, arzu ettikleri hedeflere doğru yola çıkmalarını sağlayan, farkındalık yaratmak ve kişinin kendi içindeki potansiyeli yükseltmek amacıyla uygulanan yöntemlerdir. Koçluk psikiyatristlik, psikologluk ya da danışmanlık değildir. Akıllıca sorular sorma üstatlığıdır. Kişinin yanıtları zaten kendisinin içindedir. Kuantum koçluğu ,Kişilerin bu soruların yanıtlarını bulmasında , k

 1 2