• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Liderlik

Liderlik İle İlgili Sözler

Liderlik

"Teknik ve taktik bakımdan ehil olunuz. Kendinizi biliniz ve şahsi tekamül (gelişme, olgunlaşma) imkânlarını arayınız. Astlannızı tanıyınız ve onların refah durumlarıyla alakadar olunuz. Olup bitenlerden astlarınızı malumatlı (bilgi sahibi) kılınız. Astlarınıza örnek olunuz. Vazifenin anlaşılmasını, murakabe (denetlenmesini) ve ifa edilmesini (yerine getirilmesini) sağlayınız. Astlarınızı bir tim olarak yetiştiriniz. Doğru ve vaktinde karar veriniz. Astlarınıza mesuliyet duygusu aşılayınız. Birliğinizi imkân ve kabiliyetine uygun olarak kullanınız. Fiil ve hareketlerinizde mesuliyetten kaçınmayınız ve mesuliyet deruhte ediniz (sorumluluk alınız)." Askerin Liderlik Prensipleri (K.K.K.) Milleti savaşa götürünce vicdan azabı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, “ölmeyeceğiz” diye savaşa girebiliriz. Lakin, milletin hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir. (1923-Adana) Atatürk Ordumuz babalar