• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

EFT

Eft Teknikleri

EFT - Duygusal Özgürleşme Tekniği

EFT, "Emotional Freedom Techniques" (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Duygusal ve bedensel stres ve rahatsızlıkların iyileşmesi sürecinde kullanılan bir yöntemdir. EFT bir enerji psikolojisi tekniği olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile duygusal özgürleşme tekniğidir. Enerji meridyenlerini uyarma açısından akupunktur ve akupres ile olumlamalar açısından da NLP'nin ortak bir sentezi sonucunda ortaya çıkmış bir teknik diyebiliriz. EFT´nin en önemli özelliği kolay bir şekilde öğrenilebilen ve kendimize kolaylıkla uygulayabileceğimiz bir teknik durumunda olmasıdır. Her yaştan, öğrenim durumu ne olursa olsun insanlar EFT´yi kolay bir şekilde öğrenebilmektedir. Fakat, çok derin ve eski problemler ve travmalar üzerinde mutlaka bu işi bilen bir uzman ile eşliğinde çalışılması tavsiye edilir. EFT ile hayatınızın her alanı içerisinde meydana gelen tıkanıklıkları çözebilir, çekim yasaları gereği, vereceğiniz doğru m

Duygusal Özgürleşme Teknikleri

EFT - Duygusal Özgürleşme Tekniği

EFT NEDİR ? Duygular, bir şekilde bedende bozuk bir enerji olarak biriktiği için enerji kanalları tıkanmaktadır. EFT, duyguları boşaltmak için uyguladığımız bir tekniktir. Enerji kanalları olumsuz enerjiden arınınca zihin-beden yeniden düzgün çalışmaya ve işlemeye başlar. Bu açıdan EFT hızlı ve etkin sonuç veren bir tekniktir. EFT’nin temel amacı iyi hissetmeyi sağlamaktır. İyi hissetmeyi sağlamak, düşünce düzeyinde olmaz. Duyguları hissederek ve boşaltarak olur. Duyguların onaylanması iyileşme yolunda atılmış önemli bir adımdır. Hislerinize saygı gösterin. Onlar size sorunu çözmek için gerekli olanları söyleyecektir. Bilinçli irademizle değiştiremediğimiz bütün problemlerin arka planında birikmiş duygu yükü vardır ve bu yük enerji sisteminde tıkanmalara yol açar. Bu enerji sistemi üzerinde yapılacak çalışmalar, birikmiş duyguları boşaltmamızı sağlayacağı için, değişimi beraberinde getirir. EFT uygulama sırasında vücudun enerji dengesi

Eft Yöntemleri

EFT - Duygusal Özgürleşme Tekniği

İngilizce’de Emotional Freedom Techniques kelimelerinin baş harflerinin kısaltılması olan EFT ( duygusal özgürleşme teknikleri ) kişinin enerji bedeninde oluşmuş duygusal tıkanıklıkların açılmasında kullanılan, bir yöntemdir. Uygulamalarının kökeninde Çin tıbbının tanımladığı kavramlar ve ilkeler yatar. EFT, bireyin enerji bedeni üzerinde oluşmuş duygusal tıkanıklıkların açılmasında kullanılan hızlı ve etkili bir tekniktir. Uygulamaların kökeni, binlerce yıllık akupunktur ve akupresur yöntemlerine kadar dayanır. Bugün çok sayıda psikolog ve tıp doktoru bir takım rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasında EFT’den destekleyici olarak yararlanmaktadır. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan, güvenli bir tekniktir. EFT NE GİBİ DURUMLARDA KULLANILIR? Olumsuz duygularda; • Öfke, endişe, korku, nefret, • Üzüntü, suçluluk, kıskançlık... gibi. Olumsuz inançlarda; • Ben de şans yok ki, talihsizim, • Bilgi

Eft Tekniği

EFT - Duygusal Özgürleşme Tekniği

EFT Nedir? EFT, b,reyin enerji bedeni üzerinde oluşmuş duygusal tıkanıklıkların açılmasında kullanılan hızlı ve etkili bir teknktir. Uygulamaların kökeni, binlerce yıllık akupunktur ve akupresur yöntemlerine kadar dayanır. Bugün çok sayıda psikolog ve tıp doktoru bir takım rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasında EFT’den destekleyici olarak yararlanmaktadır. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan, güvenli bir tekniktir. EFT, kolay bir şekilde öğrenilen ve uygulanan, psikoloji, enerji sistemi, teşhis ve tedavi konularında eğitim gerektirmeyen, herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir yöntemdir. EFT, Reiki ya da meditasyon gibi bireyin kendine yardım metodlarından biridir. EFT kesinlikle bir alternatif tıp yöntemi değildir. EFT ile Çalışmak Bedenimizin hayat kaynağı, enerji, kendileri de enerjiden oluşan "meridyen" adı verilen kanallar aracılığıyla beden üzerine yayılır. Enerjinin rahat ve dengeli bir şekilde aktığı zamanl

Duygusal Özgürlük Tekniği - Eft (Emotional Freedom Technique)

EFT - Duygusal Özgürleşme Tekniği

Duygusal Özgürlük Tekniği - EFT (Emotional Freedom Technique) EFT bir tür psikolojik masaj tekniğidir. Çinliler binlerce yıldır enerji teknikleri konusuna hakimler ve kullanıyorlar. EFT Çin tıbbındaki enerji meridyenleri ile kinesiyoloji ilminin çok başarılı bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji meridyenleri kullanımı yoluyla yapılan akupunktura çok benzemektedir. Farkı, bu teknikte iğnelerin kullanılmamasıdır. İğneler yerine, vücudun belirli noktalarına parmak uçlarıyla küçük bir takım vuruşlar yapılır. Bu vuruşları yaparken belirli bir sorun üzerine odaklanır. Başa, yüzün belirli noktalarına ve göğüs bölgesine yapılan hafif ve sık vuruşlarda hedeflenen meridyenlere kinetik enerji akışını sağlamaktır. EFT uygulaması esnasında pozitif düşünceler için olumlamalarda bulunmak önemlidir. İster duygusal, ister fiziksel olsun birçok rahatsızlığın temelinde enerji tıkanıklıkları yatmaktadır. Yapılan bu vuruşlar aracılığıyla enerji tıkanıklıkları açılır. Enerjiyi

Eft (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) Eğitimi

EFT - Duygusal Özgürleşme Tekniği

EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) dünya üzerinde yüzbinlerce kişinin başarılı bir şekilde uyguladığı bir ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ’dir. En kısa anlatımla iğnesiz akupunktur ve duygusal bir egzersiz şeklinde tanımlamak mümkün. Düşünüldüğünün aksine yalnızca psikolojik rahatsızlıklarda destek unsuru olarak değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda yardımcı olarak bu teknikten faydalanmak mümkün. Enerji bedenimiz üzerindeki akımlar EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) ile yeniden düzenlenebilir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının durağanlığı ve kesintileri yok edilebilir. Sizi rahatsız eden ve sisteminizi yavaşlatan duygulardan kurtuldukça daha sağlıklı ve mutlu bir birey olursunuz, üretkenlik düzeyiniz artar. EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) ile hayatınızın her alanı içerisinde meydana gelen tıkanıklıkları çözebilir, çekim yasaları gereği, vereceğiniz doğru mesaj ve olum

İzmir Eft (Duygusal Özgürlük Tekniği) Eğitimi

EFT - Duygusal Özgürleşme Tekniği

Bu tekniği kullanarak yaşamınızın önündeki engelleri kaldırabilir, duygusal problemlerinizi çözebilir, fiziksel problemlerinizin çözümünü hızlandırabilirsiniz. Kısa sürede sonuç alınan bu teknik, neredeyse her alanda etkin olarak kullanılıyor. Kullanım alanlarına ilişkin sadeleştirilmiş bir liste: Duygusal rahatsızlıklar Olumsuz alışkanlıklar İlişkiler Korku ve fobiler Fiziksel rahatsızlıklar Eğitim İş dünyası Sanat EFT- Duygusal Özgürlük Teknikleri eğitimiyle ilgili ayrıntılı bilgiye 0 232 422 59 54 numaralı telefondan ya da Buraya tıklamanız yeterlidir

 1 2