• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Performans Koçluğu

Performans Koçluğu

Performans Koçluğu

Genelde kurumun kendi içinde yarattığı Koçlarla ya da mentörler ile uygulanan bu yöntem, çalışanların verimini ve performanslarını artırmak hedefiyle kurum bünyesinde kullanılıyor. Performans koçluğu özel eğitimi almış şirket Koçları ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara Koçluk yapabilir. Kurum bunu sistematik bir biçimde uygulamaya koyar, kişilere özgü gelişme planları hazırlar ve uygularsa performans artışı sistematik olarak artış gösterir. Performans Koçluğu çalışanlara ne kazanırlar? Performans Koçu, çalışanların sorunlarını ve gelişmeye açık yönlerini objektif bir biçimde tespit etme ve tanımlama imkanı bulurlar. Performans Koçu, kurumlarda çalışanlara verdikleri geribildirimlerle kendileri hakkında objektif bakış açısı kazanırlar. Performans Koçluğu, uygulama planı çerçevesinde kurumları ve çalışanları geliştirme imkanı bulurlar. Performans Koçluğu sayesinde, çalışanların performansları yükseldikçe motivasy