• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hafıza

Denizli Hafıza Eğitimi

Hafıza

Hafıza insan yaşamındaki verilmiş en büyük hediyelerden birisidir belki de. Sözlük anlamıyla düşünecek olursak hafızanın geçmişte yaşadığımız şeyleri kaydeden ve gerektiğinde bunları bir bütün olarak ya da parça parça hatırlayabilen bir yetenek sistemi olduğu görülür. Geçmişte yaşadığımız şeyler derken aslında bu gerçekten de tamamıyla bir geçmiştir çünkü beyin sisteminde doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız şeylerin belirli bir izi kalır. Tabii ki şunu da belirtmek gerekir ki hafızanın diğer bir deyişle belleğin bir şeyi hatırlayabilmesi için öncelikle bunu idrak etmiş olması yani algılamış olması gerekir. Bundan sonra bu anıya benzer gördüğü şeyler oldukça bunları hatırlaması olanak dahilinde olmaya başlar. Bunca hatırlama ve anımsamaya rağmen geçmişten itibaren öğrendiğimiz çoğu şeyi de hatırlayamaz ve unuturuz. Unutma işte bu tüm öğrenme olayının tersi bir durum oluşturur. Ciddi olarak günlük hayattaki sarsıcı unutmalar birer hastalık belirtisi olabileceği gibi gün

Etkin Hafıza Eğitimi

Hafıza

Hafıza yöntemleri sizi devamlı olarak tekrarlama isteğinden kurtarıp, el değmemiş noktalarını harekete geçirerek, bilgileri belli noktalara depolamanızı sağlayacak ve uzun zaman sonra dahi istediğiniz her zaman bilgilerinizi çok rahat hatırlayabileceksiniz. Günümüzde zekanın beyin hücrelerinin sayısının fazla olmasıyla değil, beyin hücrelerinin arasında bulunan bağlantıların çokluğuyla doğru orantılı olduğu anlaşılmıştır. Aslında bu herkes adına son derece iyi bir haberdir. Çünkü Beyin hücreleri çoğalmadığı ve bu hücreler maalesef ki öldükten sonra yenilenmediği için, zihnimizin potansiyelini artırmak ve zekamızı geliştirmek mümkün olmazdı. Oysa beyin hücreleri arasında bulunan bağlar, bağlantılar güçlendirebilir ve istenildiğinde artırılabilir bir yapıya sahiptir. Hayran olarak baktığınız, “Ne kadar da zeki” şeklinde yorumlar yaptıklarınızın sizden tek farkı beyinlerini nasıl kullanacaklarını iyi derecede bilmeleri, bir takım tekniklerin varlığından haberdar olmaları

Temel Hafıza Teknikleri

Hafıza

Bu insanlar bu kadar bilgiyi hafızalarına ne şekilde kaydetmişler? Nasıl hatırlama güçlerini bu derece geliştirmişler? Bu sorulara verilecek tek bir yanıt vardır: Bu insanlar beyinlerinin mevcut potansiyelinin farkındadır ve beyinlerini geliştirmek için çeşitli teknik ve egzersizleri yapmaktadırlar. Hatırlamaya yardımı olan teknikler, stratejiler “mnemonik teknikler” olarak isimlendirilmektedir. Mnemonik kelimesi eski Yunan dilinde hafıza tanrıçası olan “mnemosyne” sözcüğünden gelmektedir. HAFIZA TEKNİKLERİ Hafıza-Hatırlama İlişkisi Kısa - Uzun Süreli Hafıza ve İşleyiş Şekilleri Pratik Hafıza Kullanma Yöntemleri Unutmayı Azaltmanın Ve Etkin Bir Şekilde Hatırlamanın Kuralları İsim Hafızasını Güçlendirme Yöntemleri Bilgilerin Hafızaya Alınması Soyut Düşüncenin Geliştirilmesi Mantıklı Bağıntılar Kurma Teknikleri Mantıksız Bağıntılar Kurma Teknikleri Mantıklı Ve Mantıksız Bağ

Fotografik Hafiza Güçlendirme

Hafıza

Hafıza eğitimi bireylerin beyinlerini daha etkin kullanmalarına yönelik bir çeşit kılavuzudur. Beyni etkin kullanma yöntemleri kişilere uygulamalı bir biçimde öğretilerek istenilen bilginin kalıcı hafıza içerisine alınmasıdır. Londra’da 1993 yılının Ağustos ayında II. Dünya Hafıza Şampiyonası düzenlenmişti. Bu şampiyonasının birincisi 2 dakika aralıklarla sunulan 100 sayıyı hafızasına almış ve sade 30 dakika içersinde 1002 tane çift sayı üretmişti. Aynı şampiyonanın ikincisi daha önce tanımadığı 1000 kişinin ismini 15 dakika içerisinde öğrenmiş ve sırasıyla sayabilmiştir. Bir başka yarışmacı ise Blackpoll´da bulunan otellere ait olan 15 bin telefon numarasını ezbere söyleyebilmiştir. Hafıza geliştirme eğitimi sizin, Gözlem ve Konsantrasyon becerinizi artırır, Not almanıza gerek kalmaksızın konuşmalarınızı yapabilme ayrıcalığı sağlar, Zihinsel anlamda çevikliğinizi geliştirir, Özgüven düzeyinizi yükseltir, Sın

Unutkanlık Nedir?

Hafıza

Unutkanlık;Beyindeki hücreler arası enerji transferinin bozulması, hücrelerin bilgileri kaydetme, tekrar geri çağırabilme, bilgileri depolayabilme özelliklerinin bozulmasını unutkanlık olarak tanımlayabiliriz. Anımsamanın doğal yasaları bellekte tutulacak şeyler hakkında iyi düşünceler almak, bellekte tutulacak şeyleri birbirlerine bağlamaktır. Belleğimizde tutmak istediğiniz şeyler hakkında derin, acık izlenimler edinin. Bunun için: Düşüncelerinizi bir şey üzerinde derleyip toplayın. Bir şeyi dikkatle inceleyince onun hakkında sağlam düşünce edinin. Bir fotoğraf makinesi sis içinde resim alamaz. Zihin de sisli izlenimleri tutmaz. Bir şey hakkında, duygularınızın kaçıyla mümkünse, o kadarıyla izlenimler edinmeye çalışın. Her şeyden fazla, gözle edindiğiniz bilgilere önem verin. Çünkü gözün aldığı şeyler bellekte yer eder. Göz ile beyin arasındaki sinirler, kulakla beyin arasındaki sinirlerden yirmi kere büyüktür.

Unutkanlık Nedir?

Hafıza

Hafızanın bilgileri depolama, geri çağırma ve kullanma becerisinin kaybolması olarak ortaya çıkar. İsimleri hatırlamakta zorlanma, unutmak. Ardından kişileri tanıyamama mekan, zaman ve yön kavramlarının yok olması ve beraberinde kişilik değişimleri olarak gelişir. Unutkanlığı ikiye ayıracak olursak iyi huylu ve kötü olarak belirtebiliriz. İyi huylu unutkanlık, zararsız ve düzeltilebilen unutkanlıktır diğeri ise beyinde ağır hücre yıkımlarına neden olan hafıza kayıplarını ve Alzheimer hastalığını ortaya çıkaran unutkanlıktır. Unutkanlık bir çok insanın şikayetidir. Unutkanlığın sorun olarak bir ciddi hastalığa işaret ettiğinin saptanması için birçok veriye ihtiyaç vardır. Unutkanlık, geçici bir takım ruhsal sorunlardan kaynaklanabileceği gibi kalıcı bir takım fizyolojik sorun kökenli de olabilir. Yaşamımız süresince, her an çevreden çeşitli uyarılarla karşılaşıyor, iç dünyamızla etkileşiyor, gerekli olan bilgileri kullanmak üzere işlemden geçiriyoruz. Bu aşamaları

İzmir Hafıza Eğitimi

Hafıza

Hafıza hem bilgiyi kaydeder, hem de bu bilgi lazım olduğunda bulup getirir. Farklı yapısal birimlere sahip, ancak birbirine bağlı parçalardan oluşan ve birbirinden farklı süreçlerde çalışan bir sistemdir. Bir olayın, kişinin ya da nesnenin bellekte yer etmesi, istenildiği zaman anımsanması için önce duyumlar yoluyla yalın bilinç durumunun oluşturulması, başka bir deyimle, algılanması gerekir. Birkaç defa yenilenen olaylar, görülen insanlar veya nesneler istendiğinde bellekte yeni¬den canlandırılabilir. Buna anımsama diyoruz, iyi öğrenilmiş, sık sık tekrarlanmış, bellekte iz bırakmış duygu, düşünce ve davranışlar alışkanlıklarımızı oluşturur. Bellek, insanın bütün ruhsal davranışlarında ve hareketlerinde bağlantıyı, bütünlüğü ve sürekliliği sağlayan bir yeteneğidir. Öğrenciler sürekli olarak, derslerde öğrendiklerinin çoğunu hatırlayamamaktan, öğrendikleri bilgi ve kavramları bir süre sonra unutmaktan şikayet ederler. Öğre

 1 2 3