• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Topluluk Önünde Konuşma

Topluluk Önünde Konuşma Kursu İzmir

Topluluk Önünde Konuşma

Topluluk önünde konuşma eğitimi; İletişim bilgeliği ve klâsik hitabet yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan bir programdır ve katılımcıların toplum önüne çıkma heyecanını yenerek tüm olumlu çabaları için cesaret kazanmaları, toplum karşısındaki konuşmalarında etkin bir hitabetle insanları etkileyerek mesajın doğru iletilmesi ve kendi potansiyellerini değerlendirerek, mutluluk ve başarıya ulaşmaları amaçlanmaktadır. Topluluk Önünde Konuşma Kursunun İçeriği: - Topluluk önünde konuşmanın yarattığı gerginlik ve heyecanın üstesinden gelmek - Konuşmacının yönetmesi gereken unsurlar - Sözlü ve sözsüz iletişimde geliştirilecek beceriler - Beden dili - Dili etkili kullanabilmek - Sunumda akıcılık sağlamak

İzmir Toplum Önünde Konuşma Eğitimi

Topluluk Önünde Konuşma

Topluluk Önünde Konuşmada Başarılı Olmak İçin: Sunuşta başarılı olmak için mükemmel olmanız gerekmez. Hata yapabilirsiniz, diliniz dolaşabilir ama hala başarılı olabilirisiniz. Topluluk önüne konuşmanın esası şudur: "Dinleyicilerinize değerli ve işlerine yarayacak bilgi sunmak". Eğer katılımcılar konuşmanın ardından değerli bilgiler ile çıkıp gidebiliyorlarsa sizi başarılı olarak nitelendireceklerdir. Diliniz dolaşmış olsa da bunun önemi olmayacaktır çünkü heyecanınız, konuya verdiğiniz önemi ve değeri de yansıtacaktır. En büyük hata, konuşmanın amacını ve orada bulunuşunuzun sebebini belirlememiş olmanızdır. Bu, topluluk önünde konuşma stresinin gizli sebebidir. Yani etkili bir sunuş için gerekli olan yapıyı geliştirmek gerekmektedir. Seçilecek yapı, sunuşun amacını ve içeriğin nasıl sunulacağını belirtecek şekilde olmalıdır. Ne anlatacağım, nasıl anlatacağım, hangi önemli noktalara hangi bölümde değineceğim vb. Dinleyicilerin güvenini kazanabilmek için neden