• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

 ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
Öğrenci Koçluğu
Share on Tumblr

Çocuğun ufacık bedeniyle yola çıktığı eğitim ve öğretim hayatında nelerin üstesinden gelmek için çalıştığını ve zorluklar çekiyorlar. Aslında çoğu zaman öğrenciler ve aileleri, yapmaları gereken ve gerekmeyen şeyleri bilmiyorlar. Ama bilmek, yapabilmek anlamına gelmiyor.
 
Öğrencilerin bildikleri konularda bile uygulama yöntemlerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Bilgi sahibi oldukları konularda bile gerekli adımları yerinde ve zamanında atamadıklarından çok fazla sıkıntı yaşıyorlar.
 
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU;
 
 Yeni eğitim sisteminde öğrencilerin girecekleri sınavlar konusunda karmaşıklıklar yaşıyorlar. Yıl içi Başarı Puanı YBP, Seviye Belirleme Sınavı SBS, Üniversitelere Giriş Sınavları (Ygs,  Lys) ve diğer çok sayıda sınav sürecinde büyük iniş ve çıkışların yaşandığı, yaşanacağı tartışılamaz bir gerçektir. Çocuğunuz, okul hayatından bunalmış, arkadaşları arasında mutsuz ve en önemlisi aile içinde çatışmalara neden olan bir birey haline gelmiş veya gelmek üzere olabilir. Durum böyle olunca aileler elleri kolları bağlanmış, ne yapacaklarını bilemez bir hale gelirler. Çocuğumu bir psikoloğa mı götürsem acaba? Çocuğuma hangi öğretmenden ders aldırmalıyım? Çocuğumu hangi Etüt Merkezi veya Dershaneye götürsem? Öğrenci Koçluğu, bu durumda bulunan öğrenciler için çok değerli bir yol destektir.. Öğrenci Koçu, öğrenciyi başarılı ve mutlu bir sonuca taşımak konusunda son derece önemli bir misyon üstleniyor.
 
Öğrenci Koçluğu Hizmetinin öğretimine devam eden öğrencilerin, başarılarını artıracak yöntemleri geliştirmek konusunda yardımcı olur. Yapılacak koçluk çalışması ile başarı artışını sağlayacak unsurların ortaya çıkartılması ve kişinin konu hakkında bilinçlendirilerek başarılı olması hedefleniyor. Bu hizmet sürecinde başarı artışını hedefleyen öğrencinin etraflıca tanınmasının ardından yıllık çalışma ve hedef programı yapılıyor. Yıllık program daha sonra haftalara bölünüyor. Öğrenci ve koç haftalık plan dahilinde çalışmalarını yürütüyor. Öğrenci ve koçun belirlediği saat ve tarihlerde bir araya gelinerek haftalık değerlendirmeler ve yapılan sınavların analizi yapılıyor. Başarılı olmanın önündeki engeller ve kişinin geliştirmiş olduğu direnç odakları belirlenerek yok ediliyor. Sonraki aşamada ise anne babanın tanınması ile ilgili işlemlere başlanıyor. Uygulamanın ilerleyen kısmında ise öğrencinin ve ailenin ihtiyaç duyduğu eğitim çalışmaları yapılıyor.
 
Öğrenci koçluğunun öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlıyor. Güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koyabilmelerini ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerini sağlıyor. Yol haritası ve eylem planı yapmalarına profesyonel destek veriyor. Öğrencinin okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunuyor. Öğrencinin içsel dünyasında farkındalığını arttırıyor. Ders ve okul başarısının yanı sıra hayat başarısı konusunda yardımcı olup yön gösteriyor. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı oluyor. Öğrenci beklentilerini ve ulaşmak istediği sonucu gerçekleştirmesinde sorumluluk geliştirmelidir. Ancak aile etkileşimi, bu sorumluluğun paylaşımında önem kazanıyor. Ebeveynin davranış ve yaklaşımı öğrencinin başarısında önemli bir faktör oluyor.
 
Öğrencilerin çocukluk ve ergenlik döneminde duygusal bir süreç yaşadığından doğal olarak duygusal tepkiler veriyor. Bu dönemde ebeveynin mesajlarını ve davranışlarını önemsemiyor. Ailenin destekleyen tutumuna birinci sırada ihtiyaç duyuyor. Etkin aile ortamında iletişim ve ilişkilerin kalitesini arttırmak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle çocukların ergen dönemlerinde onları anlamak ve etkin bir paylaşım ortamı yaratmak önem taşıyor. Hele sınav stresinin de yaşandığı bir süreçte onlara destek olacak yaklaşımlar, başarı için kaçınılmaz olur. Başarı sadece öğrencinin değil ailenin de içinde olduğu bir ekip çalışmasıdır. Ve hayat başarısına giden yolda okul başarısı önem taşır. Aile içinde birbirimizle olan ilişkimiz ne kadar sağlıklı ve iyi ise aldığımız sonuçlar da o kadar mutluluk verici olur. Anne, baba ve çocuk hep birlikte ekip ruhuyla hareket etmeli, sinerji yaratmalı, baş başa vererek sorunlarla baş edebilmeli, çözümsel yaklaşımlar geliştirerek pozitif iletişim dilini gerçekleştirmeliyiz.
 
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?
 
Öğrenci Koçluğunun ne anlama geldiğini ve öğrencilere ne gibi faydalar sağlıyor. Akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan bir işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun amacı öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar. Öğrenci Koçu öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ve dershanesi ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte sınav sürecini ve yaşamı paylaşırlar. 
 
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NİÇİN GEREKLİ?
 
 Yapılan araştırmalarda öğrencilerin uzun süreli sınavlarda ders çalışma yöntemlerini ve başarılı olma yöntemlerini bilmedikleri ortaya çıktı. Bir program dahilinde çalışma alışkanlığını devam ettiremiyorlar. Özellikle günümüzde çalışan anne baba, çocuğu ile yeteri kadar ilgilenememekten şikayetçidir. Anne ve babalar gayet iyi niyetli bir şekilde çocuklarının ders çalışmasını isterken farkında olmadan onları sınav sürecinde ders çalışmaktan soğuturlar. Öğrenci sınav sürecinde yalnızlık hissine kapılıp başaramayacağına ve kimsenin ona yardım edemeyeceğine inanır. Öğrenci doğru motive edilmediği için yetenekleri ve neler yapabileceğini göremez. İşte bütün bu yukarıda saydığımız olumsuzluklar ve daha birçok olumsuzluk uzun zamana yayılmış sınavlarda başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Öğrenci koçluğu bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gereklidir. Öğrenci koçu öğrencinin ve ne yapması gerektiğini bilemeyen ya da zamanı olmayan velinin profesyonel yardımcısı oluyor
 
PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇUNA NASIL  YARDIM SAĞLIYOR’
 
Öğrenci koçluğu, öğrencinin profesyonel yardım aldığı için kendini güvende hissediyor. Doğru yönlendirilirse doğru hedefe ulaşacağı gerçeğini kavrar. Eğer dünyada bir insan bir şeyi başarabiliyorsa herkes başarabilir. Öğrenciler başarılı olmak istedikleri halde niçin başarısızlıkla karşılaşmaktadır? Başarıya en kısa yoldan nasıl erişilebilir? Öğrencileri özel olarak tanıyabilmek, anlayabilmek ve onlara yol gösterebilecek yeterli desteği sunabilmek nasıl mümkün olabilir? Bu bireysel çalışmaların kapsama alanı şu basamaklardan oluşuyor. Öğrencilerin hayal ve hedeflerinin belirginleştirilmesi, Doğru çalışma tekniklerinin tespiti, İdeal ders çalışma programları ve metodolojisinin belirlenmesi, Zamanı doğru kullanabilecek planların çizimi, Çalışma isteği ve motivasyonlarının arttırılması, Sınav korkusu ve başarısızlık endişesinin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması, İfade sorunlarının aşılarak, sosyalleşmenin sağlanması, Özgüven yetersizliklerinin ortadan kaldırılması, Kişisel becerilerin ve örtülü yeteneklerin açığa çıkarılması, Sağlık sorunları, ailesel problemler gibi çeşitli nedenlerin başarıyı durdurucu etkilerinin engellenmesidir.
 
Öğrenci Koçluğunda ne istediğini bilmeyen öğrencilere rehberlik  anlamında geliyor. Sorunların baskısı altında ezilerek yetersizliklerini korkuya dönüştüren öğrencilerin ilkokuldan başlayarak bütün üniversitelilerin özellikle de Seviye Belirleme Sınavı SBS, Üniversitelere Giriş Sınavları (Ygs,  Lys) ve diğer çok sayıda  sınavlara hazırlanan öğrencilerin zorlu maratonunda onlara rehberlik eden öğrenci koçluğu hizmeti bu konuda profesyonel bir destek sunuyor. Bunun yanında her konuda destek yol arkadaşlığı ile daha sağlam adımlar atan, mutlu, umut dolu ve başarılı bireylerin yaşama karşı dimdik ayakta durmalarında da önemli bir rol oynuyor.
 
 Eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiye 0.232.422.59.54 numaralı telefondan ya da
http://www.sayginnlp.com/EgitimDetay/----Ogrenci-Koclugu_40.aspx internet adresinden ulaşılabilir.
 
Öğrenci koçluğu,öğrenci koçları,sınav koçluğu,öğrenci koçluğu nedir, İzmir öğrenci koçluğu, öğrenci koçluğu İzmir, öğrenci koçları İzmir, İzmir  öğrenci koçları, İzmir sınav koçları, sınav koçları İzmir, İzmir öğrenci koçluğu, öğrenci koçluğu İzmir, ilgili tüm çalışmaları buradan takip edebilirsiniz.
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU başlıklı  tarafından yazılan yazı 3053 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu