• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Dikkat Eksikliği Tedavi Merkezi

İzmir Dikkat Eksikliği Tedavi Merkezi
Dikkat Eksikliği
Share on Tumblr

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu adından da anlaşılacağı gibi çocuklarda genellikle doğumdan beri var olan ve özellikle 3-4 yaşlarından itibaren fark edilen, yaşıtlarına ve gelişimsel dönemine kıyasla çok aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve kıpır kıpır olma durumu ile birlikte, dikkatin çok çabuk dağılması, dikkatini uzun süre bir işte devam ettirememe ile karakterize olan bir durumdur. Genelde hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite durumunun birlikte yoğun olarak bulunmasına karşın bazen hareketliliğin ön planda olduğu, dikkat eksikliğinin geri planda olduğu veya tam tersi olarak dikkat eksikliğinin ön planda olduğu, hareketliliğin geri planda olduğu durumlar olabilir. Aynı zamanda çocuğa hiperaktif diyebilmemiz için hem 7 yaşından önce bazı belirtilerin olması hem de en az iki farklı ortamda bu tablonun görülmesi gerekir. Yani her hareketli çocuğa hiperaktif demek mümkün değildir. Genel olarak eğilim, hareketli çocukların tamamına bu türlü bir tanımlamanın kullanılması şeklindedir. Ama doğru tanı bu durumun tedavisinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yanlış tanı durumunda başka sıkıntısı olan çocuklar hiperaktivite tedavisi ile oyalanmaktadırlar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin Belirtileri Nelerdir ?

Bu çocuklar genel olarak dikkatlerini uzun süre toparlayamazlar, başladıkları işlerin sonunu getirmekte güçlük çekerler, dikkat gerektiren günlük işlerden kaçınırlar, eşyalarını sık sık kaybederler, günlük işlerde unutkanlıkları vardır (bu unutkanlık zeka sorunundan değil bizzat hastalığın doğasında olan dikkat eksikliğinden kaynaklanmaktadır), işlerini düzensiz ve dağınık yaparlar, genelde bir işten diğerine çok sık geçiş yaparlar, karşısındakini sanki dinlemiyormuş gibi görünme ve sık sık konu değiştirme görülür, dikkatleri ilgisiz uyaranlarla sık sık dağılır, çalışmaları plansızdır, yaptıkları işlerde dikkatsizce hatalar yaparlar.Ek olarak hareketlilik ile ilgili olarak da yerinde duramama hali vardır, devamlı kıpır kıpır haldedirler, kendi yaşıtlarına göre belirgin farklılık ile sürekli hareket halindedirler, mobilyaların üzerinde gezme, ev içinde koşuşturma, bir iş yaparken sık sık ayağa kalkma gezinme halindedirler, konuşmanın sonu gelmeden araya girerler, başkaları onların sözünü kesememekten yakınır, ellerinde sürekli bir şeylerle oynarlar, olası sonuçlarını düşünmeden tehlikeli işlere girme görülür, sakinlik isteyen grup içi etkinliklere katılmakta zorlanırlar, etraftaki insanlar tarafından sık sık hareketlilik ve çok yaramazlık konusunda uyarılırlar. Bir çocuğa hiperaktif denmesi için bu belirtilerin tamamının olması gerekmez çoğunluğunun olması yeterlidir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin Sonuçları Neler Olabilir ?

Hiperaktif çocukların işlevselliği belirgin olarak bozulur, grup içerisindeki kurallara uymakta zorlanırlar, oyun içerisindeki kurallara uyum sağlayamayabilirler, bu uyum sorunundan dolayı sık sık öğretmeninden uyarı alma durumu görülür. Derse konsantre olamadıkları ve dikkat eksikliği olduğu için, çoğu zaman normal hatta normalin üstünde zeka sahibi olmalarına rağmen derslerde göreceli başarısızlık görülür. Bu hareketlilik durumu iyi kanalize edilemezse ek davranış sorunları gelişebilir . Tedavi edilmeyen çocukların bir kısmında anne baba ile olan ilişkiler, arkadaş ilişkileri, öğretmen ile olan ilişkiler bozulur. Bu çocuklar etraftan sık sık uyarı aldıkları ve yaramaz ve tembel olarak bilindikleri için kendi özgüvenlerinde yetersizlikler olabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin  En Sık Nerelerde Göze Çarpar ?

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuklar okul çağından önce anne babaları ve yakınları tarafından farkedilmelerine karşın en sık olarak grup ortamına uyum sağlamaya çalıştıkları ve dikkat gerektiren işleri sık olarak yapmak zorunda oldukları okul çağında bu durum belirgin olarak göze çarpar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin Yol Açan Başka Nedenler Var Mıdır?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda diğer psikiyatrik durumlar olabilir. Bu psikiyatrik durumlar sık olarak hiperaktivite ile karşışabilir . Bunlar arasında öğrenme güçlükleri, karşı gelme bozukluğu, davranış bozukluğu, kaygı bozuklukları, kronik depresyon sayılabilir .Önemli olan bu tanının bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından psikiyatrik muayene ile kesinleştirilmesidir.

Nasa Patentli Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Eğitim Programı

Play Attention kullandığı ileri teknoloji kaskıyla beyin dalgalarını algılayarak dikkati ölçen ve geliştiren güçlü bir öğrenme sistemidir. Play attention' ın içinde çeşitli dikkat alanlarına yönelik oyunlar bulunmaktadır. Bu oyunlar bir Mouse ya da Joystick ile değil sadece beyin dalgalarımızla kontrol edebilmektedir.

Bu oyunlar sadece dikkati geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda, çeldiricilerden uzak durma, hafıza geliştirme, görevleri zamanında yerine getirme, organize olma becerilerine de yardımcı olmaktadır. Play attention okul başarısını arttırmaya katkıda bulunmakta, kendine güven ve benlik algısını geliştirmekte, daha kaliteli ve mutlu bir yaşam sağlamaktadır.

Play Attention'ın 4 ana amacı vardır.

Dikkati geliştirme

Davranışı geliştirme

Akademik başarıyı arttırma

Sosyal ilişkileri geliştirme

Şimdi programın bu amaçlara nasıl ulaştığına daha yakından ulaştığına bir bakalım.

Dikkati Geliştirme: Dikkatinizi şu anda görebilseydiniz nasıl olurdu bir düşünün?

Dikkatinizi ekranda görmek konsantrasyonu öğrenmeyi ne kadar kolaylaştırırdı? İşte program tam olarak bunu yapar. İşin sırrı programın beyin aktivitelerini izleyen algılayıcılı başlığında gizli. Eğlenceli video oyunlarını kontrol etmek için başlıkla beyin gücünüzü kullanırsınız.

Harry Potter veya Star Wars'daki Luke Skywalker gibi düşünce gücünüz ile nesneleri oynatabildiğinizi hayal edin. Program ile gerekli becerileri öğreten ve davranışları geliştiren oyunları oynarken, beyniniz mouse ve joystick yerine geçer. Eğlenceli oyunlar sayesinde temel becerileri öğrenmeyi kolaylaştırır. Sistem odaklanmayı ve konsantrasyonu artırmakla beraber fazlasını da sağlar. Dikkat dağıtıcıları yok saymak, hafızayı arttırmak, görsel organizasyon becerisini artırmak, görevi bitirmek ve yönergeleri takip etmek gibi esas becerileri geliştirir.

Davranışı Geliştirme: Hiperaktivite ve impulsivite (dürtüsellik) okulda evde sık karşılaşılan sorunlardandır. Anne baba olarak hiperaktivitesi olan çocuğunuza karşı sakin kalmak istersiniz. Ama diğer çocuklarda çok işe yarayan yöntemler sizin çocuğunuzda işe yaramıyordur.

Mola vermek, yaptırım uygulamak, oradan uzaklaşmak ya da uzaklaştırmak sizi her zaman sonuca götürmez. İşte bu noktada, sistem çocuğunuzun kendini kontrol etme davranışlarını güçlendirir. Doğru davranışları öğretir. Daha çok odaklanma ve daha az kıpırdanma davranışları bir kere kontrol edildikten sonra çocuğunuz daha rahat arkadaş edinebilecek ve okulda daha başarılı olacaktır.

Kıpırdanmalar, mırıldanmalar, hayallere dalmalar ve dürtüsel davranışlar, bağırma ve cezalandırma olmadan şimdi daha kolay geliştirilebilir.

Akademik Başarıyı arttırma: Çocuğunuzun zeki olduğunu biliyorsunuz. DEHB akademik performansı etkileyebilir. Çoğu ebeveynde bunun için kaygılanır. Odaklanma eksikliği, bilgiyi öğrenmeyi güçleştirir ve DEHB'li çocukların okulda arkadaşlarıyla aynı seviyede öğrenmesini engelleyebilir.

Programımız sınavlarda dikkati toplamayı, sınıfta öğretmeni dinlemeyi ve düzenli çalışmayı öğretir. Okuduğunu anlamayı artırır. Hafızayı güçlendirerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Eğer çocuğunuzun okulda zorlanmasını görmekten yorulduysanız bu sistem tam size göre. Çünkü sistem sınıfta başarılı olmak için gerekli becerileri geliştirir. NASA tarafından Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü olan bireylere yardım için geliştirilen sistem kendi alanında Dünya lideridir.

Sosyal İlişkileri geliştirme: Çocuğunuz okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile nasıl geçiniyor? DEHB'li bir çocuğun ebeveynleri olarak, çocuğunuzun sınıfta odaklanmasını, ödevlerini zamanında bitirmesini ve dikkati dağılmadan öğretmenini dinlemesini istersiniz.

Ayrıca arkadaşlar edinmesini, oyunlara ve faaliyetlere katılmasını da istersiniz. Çocuklar evde, aile kurallarına uymalı, ev ödevlerini yapmalı, ev işlerine yardımcı olmalılar. Ancak bu beceriler DEHB'si olan bir çocuk için çok zordur.

Program  bu becerileri öğretmede uluslararası alanda liderdir. Sistem 1996'dan beri tüm dünyada DEHB'li çocuklara şunları öğretmektedir:

Okulda;

Verilen görevi bitirmek

Yönergeleri takip etmek

Okul kurallarına uymak

Gününü ve işini planlamak

Arkadaşlar edinmek ve diğerleriyle iyi geçinmek

Evde;

Ev işlerine yardımcı olmak

Aile kurallarına uymak

Ev ödevlerini bitirmek

Kardeşleriyle iyi geçinmek

Sistem aynı zamanda kardeşler arası ve okuldaki çocuklar arası ilişkileri geliştirmeye yardımcı olur. Bunun yanında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite problemi olan çocuklarla ebeveynleri arasındaki ilişkiyi de geliştirir. Çocuğunuz dışlanmış ve farklı hissetmek zorunda değildir. Sistem çocuğunuza arkadaş edinme ve onlarla arkadaş kalma becerilerini öğretebilir.

Play attention nasıl çalışır?

Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki beynimiz hayat boyu öğrenmeye açık bir sistemdir. Buna nöroplastisite denir. Nöroplastisite beynin öğrenme hatırlama ve unutma yeteneklerini işaret eder.

Çocuk beyninin öğrenme ve yeniden organize olma kapasitesi oldukça yüksektir  bu da dikkat ve öğrenmenin Uygun egzersizlerle geliştirilmeye yeterince açıktır. İşte play attention bu egzersileri çocuğa onu sıkmadan ve yormadan sevdirerek yaptırır. Böylece çalışmalardan alınan fayda artar.

Sonuçları görmeye ne zaman başlarım?

30 gün içerisinde minör değişiklikler kendini göstermeye başlar. Bu değişiklikler daha iyi dinleme, kendiliğinden ödevlere başlama, daha iyi organize olma gibi sıralanabilir. Bu küçük değişiklikleri görmek ve ödüllendirmek, çocuğun gelişimi için önemlidir.

Çocuğumun arkadaş ilişkilerine yardımcı olur mu?

Aileler genellikle dikkat sorunu yaşayan çocuklarının, arkadaşlık ilişkileriyle de ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirtirler. Bu tip çocuklar oyunlara girmekte güçlük çekerler, herhangi bir oyuna girebilseler bile o oyunu takip etmek onlar için oldukça güçtür. Düşük sosyal beceriler dikkat becerileriyle yakından ilişkilidir. ,

Play attention
dikkati geliştirerek çocuğun kendine güvenini arttırır, sosyal ipuçlarını daha rahat keşfetmesini sağlar ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Kullandığımız program günümüzde Amerika'da ve bir çok Avrupa ülkesinde kliniklerde ve özel hastanelerde uzmanlar tarafından kullanılan en son teknoloji ürünü  NASA PATENTLİ Dikkat eksikliği hiperaktivite eğitimsel tedavi programıdır. Enstitümüzde uygulanan sistem Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite sorunu olan çocuklarda (6 yaş ve üzeri) ve yetişkinlerde dikkat ve algı problemini en aza indirerek okul başarısı ve iş başarısının artmasına yardımcı olur. Sistemin başarısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olup Amerikan Ulusal Uzay Üssü NASA da da astronotların ve pilotların dikkat seviyelerini artırmak için kullanılmaktadır.

Son teknoloji ürünü gelişmiş programımız Dünya'daki tüm diğer dikkat ve hafıza eğitim sistemlerinden daha fazla sayıda ve daha uzun zamandır kullanılmaktadır.

Haftada 2-3 gün 45-50 dakikalık eğitim ile 1 ay sonunda değişiklikler görmeye başlarsınız. Ödevleri zamanında bitirmek dikkat dağıtıcıları yok saymak, azalan gündüz rüyaları, daha iyi başarı dereceleri ve  daha iyi davranışlara artık ulaşabilirsiniz.
 
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili İzmir Dikkat Eksikliği Tedavi Merkezimizden destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite çözümsüz bir sorun değil…


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
İzmir Dikkat Eksikliği Tedavi Merkezi başlıklı  tarafından yazılan yazı 6693 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu