• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

HER DAVRANIŞTA OLUMLU BİR NİYET YATAR

 HER DAVRANIŞTA OLUMLU BİR NİYET YATAR
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

Yanlış ya da yanlış yönlendirilmiş olduğunu düşündüğümüz davranışlara ilişkin olumlu bir nedeni anlamakta zorluk çekeriz. Ama bu, başkalarının davranışlarına yön veren farklı algı haritalarını anlayamamak demektir. Bir davranış bizim neyin doğru ya da anlamlı olduğuna ilişkin haritamıza uyarsa ‘olumlu’ ve anlamlıdır. Bir terörist ya da adi suçlunun bile, davranışı için, kendisince olumlu anlam ifade eden bir neden göstermemesine çok ender rastlanır.

Her türlü durumda, görünüşte garip olan davranışlar, sonunda bizim o zaman fark etmediğimiz bir niyeti açığa vurur. Örneğin, ilgi çekme ya da tanınma arzusu, ilgi çekmek için hemen her şeyi yapabilen çocuklarda daha belirgin olmasına rağmen, açıklanamaz denen bu tür davranışların nedenidir çoğu kez. Çok az insan ifade ettiği hedeflerinde bir hastalığa yer verir, ama milyonlarca insanın davranışı bir rahatsızlıkla ilintili davranışın doğrudan ya da dolaylı sonuçlarının etkisi altında olabilir. Bazı durumlarda, yalnız bir insanın kendisine uzun süredir arzu ettiği bir ziyaretin gerçekleşmesini sağlayabilmesi için tek yol bir hastalık ‘stratejisi’ izlemesi ya da belki de bir kazaya uğramasıdır. Bu, genellikle ifade edilmemiş ve belki de fark edilmemiş olmasına rağmen, olumlu olan asıl niyetin gerçekleşmesini sağlayabilecek herhangi bir davranış olabilir.
Bazı ‘niyetlerimiz’ bilinçaltımızda olduğu ve orada kaldığı için, bu ön varsayım sadece ‘yararlı’ olarak görülebilir; bu ön varsayımın garip davranışların kaçınılmaz uç örneklerine uygulanmasını tartışarak zaman kaybetmemize gerek yoktur. Ama bu ön varsayımdan, çeşitli biçimlerde, örneğin bir başkasının davranışı hakkında hissetiklerimizi değiştirmede yararlanabiliriz. Tabii aynı durum başkalarına olduğu kadar bize de uygulanabilir. Bazen, yapmaktan mutlu olmadığımız ve mantıklı bir anlam ifade etmeyen belirli alışkanlıkları neden sürdürdüğümüzü kendimiz de açıklayanlayız. Kendimizin ve başkalarının niyetlerini çözümlemek, kendimizin ve başkalarının gerçeklik haritalarını anlamanın parçası, başarılı iletişimin de esasıdır. Bazı ilk basamak yöneticileri başarısız olurlar, çünkü astlarını hâlâ ‘bizim çocuklardan biri’ olarak görmek isterler ve taşıdıkları yöneticilik imajlarından dolayı mutsuzdurlar. Her ne kadar, bilinçli olarak, kariyerlerini sürdürürlerken bu düşüncelere pek aldırış etmeseler de, altta yatan niyet (popüler kalmak, kabul edilmek, vb.) etkisini gösterir ve bilinçli hedeflerini ciddi biçimde bozar. Benzer bir olgu, son derece etkin bir iki-numaralı yöneticinin bir-numaralı yöneticinin yerini ve bununla birlikte yeni sorumlulukları (Noel partisinde konuşma yapmak, yönetim kuruluyla ilişkileri yürütmek, basınla muhatap olmak gibi) devraldığı zaman ortaya çıkar. Bu olgu, değenlerinize ve kişisel kimliğinize indirgenebilir ve çoğu kez bir yönetici ile bir lider arasındaki farkı oluşturur. Burada önemli olan şey, kendi içlerinde olumlu ya da ‘makul’ olabilseler de (‘o kızlardan biri olmak’, ‘bir aptal gibi görülmemek’, ‘yetersiz - görülmemek’, ‘sade bir yaşama sahip olmak’), diğer, daha bilinçli mesleki ya da kişisel niyetlerinizle çatışma halinde olabilen alttaki niyetleriniz dahil olmak üzere, ne istediğinizi bilmenizdir.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
HER DAVRANIŞTA OLUMLU BİR NİYET YATAR başlıklı  tarafından yazılan yazı 2323 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu